Noutăți privind asistența medicală ambulatorie de specialitate în medicina fizică și de reabilitare

Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018 în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitate și în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru medicină dentară

I Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitate

  1. În cadrul criteriilor privind selecţia furnizorilor şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale, a fost modificată ponderea criteriilor ce se au în vedere la stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, astfel:

– evaluarea capacităţii resurselor tehnice – 50% (în prezent 40%),

– evaluarea resurselor umane – 50% (în prezent 60%).

  1. Modalitatea de ajustare a punctajului acordat pentru aparatele din dotarea furnizorului, funcţie de vechimea aparatelor s-a modificat în coroborare cu reglementarile H.G. nr. 2139/2004, cu modificările ulterioare, similar ca și pentru aparatele din dotarea furnizorilor de investigații paraclinice – analize de laborator.
  2. Tariful/consultație este de 30 lei, similar cu nivelul tarifului pentru o consultație acordată de medicii clinicieni cu specialități medicale din ambulatoriul clinic.

II Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru medicină dentară

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru medicină dentară au fost introduse servicii noi în pachetele de servicii, respectiv:

În pachetul minimal:

  • tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare

În pachetul de servicii medicale de bază:

– tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare

– tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale

– fluorizare – pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani

Suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional s-a modificat de la 1.600 la 1.620 lei/lună

 

 Biroul de presă CNAS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.