Olimpicii se pot înscrie la liceu fără a susține evaluarea națională

Elevii olimpici se pot înscrie la liceu fără a susține examenul de evaluare națională. Ordinul Ministerului Educației prevede aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de ME sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de ME, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023 a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi, cu rugămintea de a identifica și informa familiile elevilor care ar putea beneficia de prevederile prezentului ordin.

„Înscrierea elevilor la filierele/profilurile/specializările compatibile cu rezultatul obținut se face peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi. Înscrierea și repartizarea absolvenților, cu sau fără susținerea evaluării naționale/probelor de aptitudini/probelor de verificare a a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se realizează până în 31 august 2022”, arată Inspectoratul școlar Județean Hunedoara

Comisia județeană de admitere va elabora, în acest sens, un program de depunere a documentelor specificate în prezenta procedură. În plus, vor fi identificați și elevii ucraineni care ar putea beneficia de prevederile prezentului ordin.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.