Decontarea transportului elevilor realizată de primăriile din localitatea de domiciliu

Transportul elevilor poate fi decontat de primăriile din localitățile în care elevii domiciliază. Curtea de Conturi a răspuns solicitării elevilor și părinților în privința problemelor referitoare la decontarea integrală a transportului elevilor, potrivit unui document obținut de Edupedu.ro.

Curtea de Conturi arată că „ legiuitorul a stabilit în sarcina autorităților administrației publice din localitatea de domiciliu a elevului navetist reglementarea cadrului necesar, prin adoptarea unor acte normative care să rezolve problemele cu care se confruntă copiii dintr-o colectivitate locală. Această prevedere legală indică modalitatea în care elevii ce urmează cursuri în altă localitate decât cea de domiciliu pot beneficia de servicii de transport, asigurate inclusiv cu sprijinul altor persoane juridice.”, potrivit Edupedu.ro.

Articolul la care Curtea de Conturi face referire prevede:

„(1) În situații justificate, elevilor din învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate decât aceea de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă și de internat, de către autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice.

(2) Statul subvenționează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum și pentru cei care frecventează învățământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modalitatea de subvenționare și criteriile de acordare a subvenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării.”

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.