Orăștie: Contract de peste 2,6 milioane de lei a fost contestat

Un contract de peste 2,6 milioane de lei derulat de municipalitatea de la Orăștie care prevede construirea și dotarea unei noi creșe a fost contestat. O firmă din Mintia, județul Hunedoara a contestat procedura.

„Prin contestația (…), înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 39962/17.09.2020, depusă de SC Kaufmann Industries SRL, cu sediul în Mintia (…), privind procedura simplificată organizată în vederea atribuirii contractului de Lucrări de construcții, pentru obiectivul de investiții Construcție și dotare creșă nouă, strada Luminii nr. 10, Municipiul Orăştie,  (…), în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, precum și a tuturor actelor subsecvente acestuia și declararea ofertei sale câștigătoare în baza art. 26 pct. 10 din Legea nr. 101/2016 și, în subsidiar, obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa verificării admisibilității ofertei făcute de către SC Energogrup Instalații Montaj SRL, în sensul respectării cerințelor fișei de date a achiziției prevăzute la pct. III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională – Modalitatea de îndeplinire prevăzută la pct. 2”, arată contestația depusă de firma SC Kaufmann Industries SRL din Mintia.

După ce au analizat toate documentele, oficialii Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor au admis solicitarea reprezentanților firmei din Mintia.

„(…) pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația formulată de SC Kaufmann Industries SRL, în contradictoriu cu Primăria Municipiului Orăștie, și anulează raportul procedurii de atribuire nr. 10107/14.09.2020, în partea ce privește ofertele contestatoarei și a câștigătoarei, și comunicările privind rezultatul procedurii transmise acestora. Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei Energogrup Instalații Montaj SRL și stabilirea rezultatului procedurii, cu respectarea celor din motivare, a documentației de atribuire și a dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. Rezultatul procedurii va fi comunicat operatorilor economici. În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respinge, ca inadmisibil, capătul de cerere privind declararea câștigătoare a ofertei SC Kaufmann Industries SRL.Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016”, arată decizia CNSC.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional prin construirea unei creșe noi în Orăștie, pentru un număr de 27 de copii de vârstă antepreșcolară.

Construcția va fi ridicată în regim de înălțime parter + etaj, pe o suprafață de 572,45 mp și va avea următoarele spații funcționale 3 săli de grupă cu zone de dormit, cabinet medical, bucătărie și sală de mese, spălătorie și uscătorie, vestiare și spații sanitare pentru copii și personal, spații administrative, curte amenajată cu spații verzi și spații de joacă.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.