Pachete de servicii și condițiile de acordare a asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale

În Monitorul Oficial al României din data de 27 martie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 140 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglemenetază condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală se desfășoară în luna aprilie 2018. Data limită de finalizare a procesului de contractare este 30.04.2018.

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală se desfășoară după cum urmează:

 1. Pentru furnizorii care la data de 31.03.2018 se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, contractele pentru anul 2017 se prelungesc prin acordul părților până la data de 30.04.2018, prin acte adiționale (în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre CAS Hunedoara și aceștia: documente, condiții de eligibilitate, etc.), urmând ca pe parcursul lunii aprilie 2018 să fie încheiate contractele de furnizare de servicii.

Actele adiționale pentru luna aprilie 2018 se încheie până pe data de 31.03.2018, prin semnarea de către ambele părți.

 1. Pentru furnizorii noi, care nu se află în relație contractuală cu CAS Hunedoara, se fac aplicabile prevederile art. 196 din Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglemenetază condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la data de 31.12.2018.

 

În acest context, facem următoarele precizări:

 

 1. Pentru dispozitive medicale:

Prescripțiile medicale-recomandările privind acordarea dispozitivelor medicale destinate unor deficiențe organice sau funcționale eliberate anterior datei de 1 aprilie 2018 sunt recunoscute la nivelul CAS Hunedoara dacă sunt depuse în termen de 30 de zile de la data emiterii, cu condiția ca dispozitivele medicale recomandate să se regăsească atât în vechiul pachet de bază (aprobat prin Ordinul 196/139/2017, cu modificările și completările ulterioare) cât și în pachetul de bază aprobat prin Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglemenetază condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Face excepție dispozitivul medical „cateter urinar”în cazul recomandării pentru vezică neurogenă, pentru care, potrivit noilor acte normative aplicabile de la data de 1 aprilie 2018 au fost introduse condiții suplimentare în ceea ce privește recomandarea (în speță aceasta nu poate fi eliberată decât de medicii cu specialitatea neurologie și neurologie pediatrică), pentru acestea fiind necesar a fi îndeplinite condițiile prevăzute de actele normative în vigoare de la data de 1 aprilie 2018.

Totodată, precizăm că biometria care însoțește recomandarea pentru dispozitivul „lentile intraoculare”, trebuie să conțină numele și prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data și locul efectuării.

 

 1. Pentru îngrijiri medicale la domiciliu:
  • Recomandările pentru îngrijiri medicale la domiciliu emise anterior datei de 1 aprilie 2018 și în baza cărora nu au fost emise decizii de către CAS Hunedoara, nu își păstrează valabilitatea după data de 1 aprilie 2018, fiind necesară obținerea unei noi recomandări – formular al cărui model este prevăzut în anexa 31C la Ordinul 397/836/2018.
  • Deciziile de aprobare pentru îngrijiri medicale la domiciliu emise de CAS Hunedoara anterior datei de 1 aprilie 2018, aflate în derulare, își păstrează valabilitatea, cu condiția ca serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu să facă obiectul pachetului de bază valabil începând cu data de 1 aprilie 2018.
  • Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, aflați în relație contractuală cu CAS Hunedoara la data de 31 martie 2018, se încheie acte adiționale pentru luna aprilie 2018 și în situația în care furnizorul nu face dovada existenței a cel puțin un medic care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor. Reglementările privind existența a cel puțin un medic care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu sunt aplicabile începând cu data de 1 mai 2018.
  • Suma contractată prin actul adițional încheiat pentru luna aprilie 2018 se stabilește luând în calcul categoriile de personal care desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor potrivit metodologiei prevăzute în Anexa 31A la Ordinul nr. 397/836/2018.

 

 

Totodată, vă informăm că documentul integral al Hotărârii de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglemenetază condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, poate fi consultat pe site-ul CAS Hunedoara, accesând următorul link: http://www.cnas.ro/cjashd//media/files/MO_270.pdf.

 

 

Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *