Peste 130 de dascăli susțin examenul de definitivat

Peste 130 de candidați sunt așteptați miercuri, 20 iulie, la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ.
Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, se va desfășura miercuri, 20 iulie, începând cu ora 09:00, în centrul de examen organizat la Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva.

Examenul naţional de definitivare în învăţământ cuprinde două etape:

– etapa I, eliminatorie – constă în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
– etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte.

„La nivelul județului Hunedoara, dintre cei 138 de candidați înscriși la începutul anului școlar la 28 de discipline de examen, au fost admiși la proba scrisă 134 de candidați, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea stagiului de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Foarte bine” sau „Bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

În vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil”, arată ISJ hunedoara

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

Disciplinele de examen la care s-au înscris candidații din acest an, sunt învățământ preșcolar în limba română (36 de candidați), învățământ preșcolar în limba germană (1 candidat), învățământ primar în limba română (23 de candidați), învățământ primar în limba maghiară (1 candidat), educație fizică și sport (15 candidați), limba și literatura engleză (5 candidați), limba și literatura franceză (3 candidați),
limba și literatura română (3 candidați), arte vizuale (2 candidați), kinetoterapie (1 candidat),economie (1 candidat), biologie (3 candidați),consiliere psihopedagogică (5 candidați), educație muzicală (9 candidați), educație socială (1 candidat), geografie (2 candidați), matematică (2 candidați), psihopedagogie specială (8 candidați), religie ortodoxă (2 candidați), discipline tehnice (11 candidați).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro.

Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 28 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2022.
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.