Peste 4,5 milioane de euro pentru amenajarea centrului istoric al Devei

Am semnat astăzi, la Timișoara, contractul de finanțare din fonduri europene a Proiectului ,,Amenajare zonă pietonală centrul istoric”, proiect cuprins în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Deva 2014-2023 şi în Planul de mobilitate urbană 2016 – 2030.

Am depus documentația pentru solicitarea de finanțare în luna ianuarie a acestui an iar după desfășurarea tuturor etapelor de evaluare ale proiectului acesta a fost selectat pentru finanțare și astăzi am semnat contractul de finanțare, la sediul ADR Vest din Timișoara.

A fost un efort de echipă, încununat de succes, drept pentru care le mulțumesc public tuturor colegilor din Primăria Deva care au participat la realizarea proiectului!

Valoarea totală a proiectului este 21.875.241,80 lei (echivalent a ), din care valoarea asistenței nerambursabile solicitate 20.130.256,22 lei (echivalent a 4.229.045,42 euro) iar valoarea cofinanțării Municipiului Deva este de 1.744.985,58 lei (echivalent a 366.593,61 euro).

Perioada de implementare a proiectului: octombrie 2019 – iunie 2022.

Perioada de execuție a lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor este de 18 luni.

Proiectul urmărește în principal reducerea emisiilor de carbon în municipiul Deva prin amenajarea zonei pietonale centrul istoric, obiectiv care se va realiza prin:

  • Extinderea zonei pietonale, ceea ce va conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vieții cetățenilor
  • Atragerea cetățenilor către mersul pe jos şi diminuarea gradului de utilizare al autovehiculelor în această zonă
  • Eliminarea parcărilor neregulamentare din aria de proiect
  • Restricționarea traficului rutier în centrul istoric

Descrierea investiției

Spațiul urban cuprins între Piața Unirii şi tronsonul din centrul istoric al Bulevardului 1 Decembrie 1918 este consacrat circulației pietonale şi carosabile, zone verzi şi amplasamente de monumente de for public.

Pentru reducerea emisiilor de CO2 şi punerea spaţiului în valoare, se va realiza un paviment general unitar pentru zonele preponderent pietonale, amenajări peisagistice a spaţiilor verzi existente şi nou propuse, dotarea cu sistem de irigare a spaţiilor verzi amenajate, dotarea cu iluminat public adecvat, soluţionarea colectării apelor pluviale. Se va instala şi un sistem de reducere a circulaţiei în zona centrală pentru eliminarea traficului excedentar în perimetrul proiectului.

În Piaţa Unirii se va redesena zona verde din scuarul existent, acordându-se atenţie arborilor protejaţi.

În cadrul Axei prioritare 4 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, municipiul Deva va mai semna în perioada următoare încă trei contracte de finanţare pentru 3 proiecte care au fost acceptate la finanţare şi care sunt în verificare finală la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Aceste proiecte sunt:

  • Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară – valoarea totală a proiectului este de 21.873.592,40 lei (echivalent a 4.604.967 euro)

  • Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu Program Normal nr. 2, Deva, Aleea Salcâmilor – valoarea totală a proiectului este de 2.949.805,74 lei (echivalent a 621.012 euro)

  • Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic ,,Transilvania” din Municipiul Deva – valoarea totală a proiectului este de 6.322.896,61 lei (echivalent a 1.331.136 euro)

Deva se dezvoltă, pas cu pas, în fiecare zi!

Nicolae- Florin OANCEA

Primarul Municipiului Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.