Proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, susținută azi

Ministerul Educaţiei a anunţat că peste 6.700 de candidaţi sunt aşteptaţi la proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ care va avea loc miercuri, în 42 de centre de examen. Intrareaîn săli se face de la ora 08.00, cu respectarea tuturor normelor sanitare şi de distanţare dela exemene. Proba va începe la ora 10.00 şi va dura patru ore.

Proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020, are loc, miercuri, începând cu ora 10:00, în 42 de centre de examen.

”Dintre cei 7.105 candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar la 95 de discipline de examen, au fost admişi la proba scrisă 6.776 de candidaţi, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs «Bine» sau «Foarte bine» şi media aritmetică a notelor obţinute la inspecţia la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective)”, a precizat MEC.

Instituţia a precizat că, având în vedere contextul pandemic care a impus suspendarea cursurilor în şcoli, candidaţii au fost admişi la proba scrisă cu condiţia susţinerii unei singure inspecţii la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susţineau două inspecţii).

De asemenea, candidaţii au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obţinut la ultima inspecţie la clasă, susţinută în calitate de cadru didactic calificat.
Au beneficiat de această măsură specială 803 candidaţi din totalul de 1.132 de candidaţi care nu aveau nicio inspecţie susţinută până la data de 11 martie.

De asemenea, portofoliul profesional a putut fi transmis şi online la inspectoratul şcolar, spre evaluare.

”Conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în vederea susţinerii probei scrise, candidaţii vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 8:00 şi, cel mai târziu, la ora 8:45, în baza unui act de identitate/paşaport valabil. În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naţionale, referitoare la normele de acces în centrele de examen, pentru protejarea candidaţilor şi a personalului implicat, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. În fiecare sală de examen au fost repartizaţi maximum 10 candidaţi”, a mai transmis MEC.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu cerinţe speciale care au solicitat acest lucru.

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidaţi înscrişi sunt: învăţământ preşcolar în limba română (1.748 de candidaţi), învăţământ primar în limba română (1.059), educaţie fizică şi sport (837), limba şi literatura engleză  (369) şi limba si literatura română (313).

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale la solicitarea candidaţilor, precum şi baremele de evaluare sunt asigurate de către Centrul National de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi afişate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro  şi la avizierele centrelor de examen.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 29 iulie în centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro.

Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afişarea rezultatelor, şi pe 30 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat, în data de 4 august 2020.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puţin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

”Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice”, a precizat MAE.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *