Proiect de modificare a Legii adopţiei pus în dezbatere publică

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii privind procedura adopţiei prin care adoptabilitatea copilului să fie declarată mai rapid, iar procedura de evaluare să fie mai flexibilă. În acest sens, au fost eliminate prevederile referitoare la căutarea rudelor până la gradul IV, a fost introdusă obligaţia directorului DGASPC de a veridica trimestrial modul în care personalul din subordine respectă dispoziţiile legale, a fost extinsă durata de valabilitate a atestatului de persoană sau familie aptă să adopte de la 2 ani la 5 ani şi a fost eliminată obligativitatea legalizării unor documente.

Proiectul de lege a fost pus în dezbatere publică joi, iar propunerile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa de mail a ministerului în termen de 10 zile.

Actul normativ îşi propune să asigure, în primul rând, obţinerea mai rapidă a statusului de copil adoptabil, prin eliminarea din procedura de adopţie a căutării rudelor până la gradul IV. Iniţiatorii proiectului de lege susţin că identificarea şi determinarea opiniei rudelor în ceea ce priveşte posibilitatea de a îngriji copilul au loc la momentul evaluării detaliate a situaţiei copilului, la cel al stabilirii măsurii de protecţie şi la cel al revizuirii acestei măsuri, astfel că nu mai este necesară reluarea procesului.

„În acest fel se surmontează unul dintre factorii importanţi care pot conduce la prelungirea în mod nejustificat a şederii copilului în sistemul de protecţie şi amânarea fără temei a momentului de la care copilul ar putea fi îngrijit de o familie adoptivă”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

De asemenea, DGASPC, pe lângă obligaţiile pe care le avea deja, va trebui să informeze părinţii fireşti ai copilului despre demersurile pe care aceştia trebuie să le realizeze pentru reintegrarea copilului în familie sau integrarea acestuia în familia extinsă. În acelaşi timp, managerul de caz poate stabili adopţia înainte de termenul stabilit de lege, doar în situaţii excepţionale.

„Reglementarea urmăreşte stabilirea şi punerea în practică de acţiuni care să dovedească un interes real şi nu doar declarativ pentru copilul aflat în sistemul de protecţie, acţiuni care să contribuie la înlăturarea acelor motive ce au constituit motivul instituirii unei măsuri de protecţie specială cu privire la copil. În susţinerea acestui demers de limitare a şederii copilului în sistemul de protecţie dincolo de o perioadă rezonabilă şi de identificarea cât mai rapidă a unei soluţii de permanenţă pentru el, proiectul de act normativ introduce posibilitatea ca, în situaţii excepţionale, managerul de caz să poată stabili adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie, anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege, dacă poate justifica în mod temeinic că acest demers este în interesul superior al copilului”, se explică în proiect.

În aceeaşi zonă, directorii executivi sau generali ai DGASPC vor avea atribuţii clare de urmărire a evoluţiei situaţiei copiilor intraţi în sistem, iar pentru nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă între 2.000 şi 3.500 de lei.

De asemenea, au fost introduse anumite prevederi prin care procedura de evaluare a familiei adoptive este mai flexibilă. Astfel, atestatul de persoană sau familie aptă să adopte are valabilitate de 5 ani, faţă de 2 ani cât este în prezent, cu precizarea că DGASPC trebuie să verifice anual dacă mai sunt îndeplinite condiţiile legale necesare.

În plus, certificatele de naştere şi de căsătorie care se anexează cererii de încuviinţare a adopţiei se vor putea înainta instanţei judecătoreşti în copie certificată de către DGASPC sau de către familia adoptivă pentru conformitate cu originalul, fără să mai fie necesară legalizarea lor.

Proiectul de act normativ pus în dezbatere publică reglementează şi noi stimulente pentru adopţie în valoare de 600 de lei pentru fiecare copil adoptat care are vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani, este încadrat într-un grad de handicap uşor sau mediu sau face parte dintr-un grup de doi fraţi adoptabili împreună. Indmenizaţia se majorează cu 50 la sută pentru cazul în care la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti cu încuviinţarea adopţiei, copilul avea împlinită vârsta de 7 ani, era încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, are HIV sau SIDA sau are alţi doi fraţi.

Potrivit MMJS, dacă sunt împlinite două dintre condiţiile de mai sus, indemnizaţia se majorează cu 25 la sută, iar dacă sunt îndeplinite toate cele trei condiţii, se majorează cu 50 la sută.

„Sprijinul financiar se acordă până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către copilul adoptat şi numai dacă nu a intervenit desfacerea sau declararea nulităţii adopţiei. La cererea adoptatului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă acesta îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, sprijinul financiar poate fi acordat pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani”, se arată în proiect.

Persoana sau familia adoptivă beneficiază, pentru fiecare copil adoptat, de decontarea cheltuielilor cu reabilitarea sau recuperarea copilului, în limita sumei de 1.500 de lei pe an, doar dacă tratamentele au fost recomandate de medic, psiholog sau asistent social. În cazul în care această sumă este depăşită, diferenţa o acoperă angajatrul persoanei adoptatoare.

„Obiectivul principal al acestor demersuri este sprijinirea şi încurajarea continuă a procesului de adopţie din ţara noastră şi respectarea angajamentului pe care Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi l-a asumat în ceea ce priveşte creşterea şanselor copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială de a fi crescuţi într-o familie a lor.  Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale îşi exprimă în continuare angajamentul de a acorda prioritate adopţiei şi de a identifica cele mai bune soluţii, astfel încât copiii aflaţi acum în sistemul de protecţie specială să ajungă cât mai repede într-o familie, iar familiile care doresc să adopte să îşi vadă visul împlinit, într-un timp cât mai scurt”, transmite MMJS.

viewscnt

news.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *