PROIECT: O viață mai bună pentru comunitatea marginalizată din municipiul Hunedoara

Un generos proiect cu puternic impact social a demarat recent sub coordonarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Hunedoara, în parteneriat cu Asociația L&C Consulting și Asociația pentru Hunedoara Noastră.

Proiectul SICO-HD – Servicii integrate pentru Comunitatea marginalizată din municipiul Hunedoara reprezintă o șansă pentru municipiul Hunedoara și, așa cum am promis acum câteva zile, datorită importanței sale, vom continua să îl prezentăm în detaliu în materialele noastre.

 

Revedeți și SERVICII PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN HUNEDOARA

 

Reamintim că, în sinteză, scopul proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în zona de dezvoltare locală a municipiului Hunedoara.

Astăzi vom prezenta obiectivele acestui proiect.

 

Obiectivul general al proiectului

Furnizarea sprijinului necesar comunităţilor marginalizate din municipiul Hunedoara (romă și non-romă), pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială si depaşirea situaţiei de vulnerabilitate a cel puţin 3 comunităţi, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, ce privesc furnizarea serviciilor de ocupare în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, şi a serviciilor sociale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015, pentru cel puţin 720 persoane, intervenţie materializată pe perioada a 24 luni.

 

Obiectiv specific 1

Creșterea gradului de ocupare a persoanelor din comunitățile marginalizate din municipiul Hunedoara, prin furnizarea de servicii de informare, consiliere profesională și medierea muncii pentru 720 de persoane (din care 73 cetățeni români de etnie roma), în scopul încadrării în muncă a 180 de persoane (din care 25 cetățeni români de etnie roma), intervenție materializată pe perioada a 24 de luni.

 

Obiectiv specific 2

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale prin participarea a 392 persoane – șomeri și persoane inactive din comunitățile marginalizate din municipiul Hunedoara (din care 40 cetățeni români de etnie roma), la programe de formare profesională, acțiune concretizată în obținerea unui certificat de calificare de către cel puțin 330 participanți (din care 35 cetățeni români de etnie roma), intervenție materializată pe perioada a 24 de luni.

 

Obiectivul specific 3

Dezvoltarea unei atitudini proactive față de muncă și antreprenoriat, intervenție ce vizează formarea antreprenorială și finanțarea înființării și dezvoltării a 2 afaceri de către persoane aparținând comunităților marginalizate din municipiul Hunedoara, prin acordarea de micro-graturi, intervenție materializată pe perioada a 24 de luni.

 

Obiectiv specific 4

Creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii sociale de bună calitate prin dezvoltarea unui Serviciu Social de Zi care să deservească cel puțin 720 persoane aparținând comunităților marginalizate din municipiul Hunedoara (din care 73 cetățeni români de etnie roma) și care să susțină și să promoveze egalitatea de șanse și nediscriminarea pentru toți membrii comunității, intervenție materializată pe perioada a 24 de luni.

 

Urmăriți materialele noastre viitoare pentru noi detalii despre acest proiect.

 

 

SICO-HD – Servicii integrate pentru Comunitatea marginalizată din municipiul Hunedoara

Proiect finanțat din

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

prin

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritară 5

Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.vi

Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

Obiectivul specific 5.1

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Intervenția 4.1 – POCU

Furnizarea de servicii integrate de calificare, consiliere pentru angajare și integrare, antreprenoriat

Apel de proiect lansat de

GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA

Solicitant

AJOFM Hunedoara

Parteneri

Asociația L&C Consulting și Asociația pentru Hunedoara Noastră

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *