Punți metalice pe Jiul de Vest

Administrația Națională Apele Române – ABA Jiu a demarat o procedură pentru prestarea serviciilor de proiectare a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii  “Confecționare punte metalică la stația hidrometrică Iscroni, pe râul Jiul de Vest” și “Confecționare punte metalică la stația hidrometrică Câmpu lui Neag, pe râul Jiul de Vest ”. 540.300 de lei este valoarea contractului.

Astfel pentru lotul  1 se are în vedere confecționarea unei punți metalice, la stația hidrometrica Iscroni, amplasată pe zona îndiguită a râului Jiul de Vest, cu o lungime de 80 m. Din punct de vedere constructiv este o punte pietonală suspendată pe cabluri cu două deschideri, rezemată pe stâlpi metalici și fundații directe.

Pentru lotul 2 este prevăzută confecționarea unei punți metalice, la stația hidrometrica Campu lui Neag, amplasată pe râul Jiul de Vest având accesul din DN66A cu o lungime de 40 m.

15 iulie este data limită pentru depunerea ofertelor, iar durata de realizare a investiției este de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Execuția lucrărilor este necesară pentru realizarea măsurătorilor hidrotehnice, pe râul Jiul de Vest,  în cele două locuri, repsectiv Iscroni și Câmpu lui Neag, cât și pentru satisfacerea cerințelor comunității locale pentru realizarea unei căi de comunicație care să asigure accesul sigur și permanent pe cele două maluri.

 

Monika BACIU

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.