Râurile de munte puse sub protecție

Mai multe râuri din zona montană a județului Hunedoara au fost puse sub ptotecție. Guvernul României a aprobat „Hotărârea Guvernului privind aprobarea criteriilor de selectare și a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activități umane în care este interzisă realizarea de lucrări și activități ce pot afecta starea ecologică a apelor”.

Actul normativ definește sectoarele de cursuri de apă dar și criteriile aferente, în relație cu realizarea de noi lucrări și activități pe ape, sau care au legătură cu apele, care nu pot afecta starea ecologică a apelor, ținând cont de factorii socio-economici, de cerințele protecției mediului acvatic, respectiv necesitatea protejării salmonidelor (familie de pești răpitori) precum și evitarea fragmentării cursurilor de apă.

În zona montană a județului Hunedoara mai multe cursuri de apă intră sub incidența legii. Este vorba de râurile, Baleia, Balomir, Aușel, Braia, Buta, Cimpa, Jieț, Jiu de Est, Jiu de Vest, Maleia, Pârâul Galben, Pilug, Răscoala, Sterminos, Taia, Zănoaga.

În sectoarele stabilite vor fi permise numai realizarea de noi lucrări și activități care nu afectează starea ecologică a apelor. Criteriile de selectare și lista sectoarelor cursurilor de apă în care este interzisă realizarea de lucrări și activități pe ape sau care au legătură cu apele se va actualiza periodic, pe baza informațiilor furnizate de Administrația Națională „Apele Române”.

Criteriile de selectare a sectoarelor cursurilor de apă prevăzute în actul normativ aprobat constau în localizarea acestor sectoare de cursuri de apă, la altitudini mai mari sau egale cu 1500 mdMN (metri deasupra Mării Negre).

Așadar, prin această hotărâre de guvern s-au aprobat criteriile de selectare și a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activități umane unde se interzice realizarea de lucrări și activități pe ape care pot afecta starea ecologică a apelor dar și crearea cadrului legal necesar implementării măsurilor de natură strategică, menite să conducă la protecția resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice.

“Aceste măsuri vor fi cuprinse în cadrul planurilor de management bazinale, planurilor de management al riscului la inundații, planurilor de management ale ariilor naturale protejate, precum și în cadrul altor planuri/strategii naționale, județene și, după caz, locale. Lucrările și activitățile care se desfășoară sau se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele, pentru care se aplică prevederile acestui act normativ, sunt reprezentate de lucrările de barare transversală, lucrările în lungul râului ce ar afecta conectivitatea longitudinală, sau prelevările și restituțiile/derivațiile, care influențează regimul hidrologic”, arată Guvernul.

 

Colaborator

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.