Reabilitarea iluminatului din Simeria, la faza contestațiilor

Proiectul privind modernizarea iluminatului public din orașul Simeria a ajuns la faza contestațiilor. Investiția a fost contestată de o firmă din Iași care a solicitat mai multe aspecte Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor, și anume ”Obligarea autorității contractante la eliminarea/modificarea cerințelor și clauzelor nelegale și restrictive din cadrul documentației de atribuire cu privire la calificările educaționale și profesionale ale personalului desemnat pentru executarea contractului (experți cheie propuși) pentru realizarea activităților în cadrul contractului, astfel încât acestea să fie în concordanță cu dispozițiile legale incidente în materia achizițiilor publice; obligarea autorității contractante la corelarea factorului de evaluare „Componenta tehnică – experiența profesională a personalului desemnat”, cu măsurile de remediere adoptate la punctul 1; obligarea autorității contractante la modificarea cerinței privind experiența similară, respectiv mențiunea potrivit căreia aceasta poate fi demonstrată prin limitare la maxim două contracte similare; obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor de remediere a documentației de atribuire în sensul celor indicate la punctele 1 – 3 și, în consecință, prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor, în temeiul art. 153 din Legea 98/2016”.

Mai mult, firma SC Crisbo Company din Iași a solicitat CNSC admiterea cererii de suspendare a procedurii de atribuire până la soluționarea prezentei contestații și obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată efectuate pentru soluționarea prezentei contestații.

CNSC a admis ”contestația formulată de SC CRISBO COMPANY SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă ORAŞUL SIMERIA, și dispune anularea procedurii de atribuire, pentru imposibilitatea continuării ei prin modificarea documentației de atribuire” și a respins cererea contestatorului de obligare a autorității contractante la plata cheltuielilor de soluționare.

Contractul de ”Servicii de proiectare – faza PT (elaborare PT,DTAC, DE, studii de teren, asistenta tehnica) pentru obiectivul de investiții ,, REABILITAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORAȘUL SIMERIA” care a fost contestat are o valoare de 384.955 de lei.

 

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *