Recrutare personal medico-sanitar și registratori medicali pentru Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 organizat în incinta Centrului Cultural ,,Drăgan Muntean” Deva

Primăria Municipiului Deva recrutează în vederea încheierii de contracte de prestări servicii în baza prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, medici, asistenți medicali și registratori medicali pentru Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 organizat în incinta Centrului Cultural ,,Drăgan Muntean” Deva.

Pot lucra în Centrul de vaccinare :

–  în calitate de medic/asistent medical – persoanele care îşi exercită profesia cu respectarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare .

–  în calitate de registrator medical – persoanele care au studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și care posedă  cunoștințe de operare PC – nivel de bază.

Pentru activitatea prestată în cadrul Centrului de vaccinare, personalul medico-sanitar și registratorii medicali beneficiază de plata pentru timpul efectiv lucrat cu tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează :

– 90 lei brut/oră pentru medici

– 45 lei brut/oră pentru asistenți medicali

– 20 lei brut/oră pentru registratori medicali

Programul de lucru al Centrului de vaccinare este de luni până duminică, între orele 8 – 20, iar programul individual de lucru va fi stabilit de medicul coordonator al Centrului de vaccinare, în funcție de disponibilitatea personalului.

Persoanele care își manifestă disponibilitatea de a lucra în cadrul Centrului de vaccinare  vor depune la registratura Primăriei Municipiului Deva din Piața Unirii nr. 4 următoarele documente:

  1. a) cerere pentru intrare în relație contractuală cu A.T. Municipiul Deva pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19 – modelul se regăsește pe site-ul Primăriei Municipiului Deva, secțiunea știri și evenimente
  2. b) carte de identitate – copie
  3. c) documente care atestă înscrierea în una dintre categoriile de personal necesar desfășurării activității de vaccinare: medic, asistent medical, registrator medical – copie
  4. d) extras de cont bancar ( IBAN-ul în care se vor efectua plățile)

Contractele vor fi încheiate în funcție de necesarul de personal din Centrul de vaccinare.

Personalul medico-sanitar (medici, asistenți medicali) și registratorii medicali care își defășoară activitatea la un furnizor de servicii medicale care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate, poate desfășura activitate în cadrul Centrului de vaccinare în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu aceasta.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254. 21.85.79, int. 112 – Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva sau la adresa de mail resurse.umane@primariadeva.ro .

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.