Sănătatea, la mâna contestațiilor

Un contract al Spitalului de Urgență din Petroșani a fost contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. O firmă din București a solicitat suspendarea procedurii din cadrul contractului „Acord-cadru de furnizare de produse – antiseptice si dezinfectanți”.

Contractul a fost contestat la finele lunii decembrie, iar decizia CNSC a fost emisă în luna ianuarie a acestui an.

”Prin contestația (…), înregistrată la Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor (…), formulată de către S.C. G.B. INDCO S.R.L. cu sediul în București (…), împotriva documentației procedurii de achiziție publică organizată de către SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI, (…), în calitate de autoritate contractantă, desfășurată prin licitație deschisă, împărțită pe loturi, în vederea atribuirii acordului-cadru de furnizare, având ca obiect „Acord-cadru de furnizare de produse – antiseptice si dezinfectanti”, se solicită suspendarea procedurii până la soluționarea contestației, precizarea și completarea unor prevederi din Fișa de date și din Caietul de sarcini, eliminarea unor cerințe restrictive la lotul nr.1, impunerea unei metodologii, modificarea unor cerințe tehnice și reformularea modului de evaluare la lotul nr.4, eliminarea unor specificații tehnice și clarificarea unor aspecte contradictorii la lotul nr.6, modificarea unor specificații tehnice si a modului de analiză a produselor la lotul nr.8, eliminarea unor specificații tehnice la lotul nr.9, modificarea unor specificații si completări ale Caietului de sarcini la lotul nr.10, precum și obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea contestației”, arată solicitarea societății din București.

După analizarea tuturor documentelor, oficialii CNSC au respins solicitarea.

” Admite excepția inadmisibilității contestației formulată de către S.C. G.B. INDCO S.R.L., pentru neconstituirea integrală a cauțiunii prevăzută de lege, invocată din oficiu. Respinge contestația formulată de către S.C. G.B. INDCO S.R.L. cu sediul în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4, în contradictoriu cu SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI, cu sediul în Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 137A, județul Hunedoara, ca inadmisibilă, pentru neconstituirea integrală a cauțiunii prevăzută de lege. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate”, arată decizia CNSC.

 

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.