Ședințe de rapartizare a dascălilor

Dascălii care au participat la concursul de titularizare și nu au fost repartizați pe post, în cadrul ședințelor anterioare, mai au șanse. În cursul acestei săptămâni vor avea loc alte ședințe în vederea repartizării cadrelor cadrelor didactice pe posturile vacante.

„În data de 18 august 2022, in sala ” Spiru Haret” a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, cu incepere de la ora 9.30, se desfășoară ședințele de repartizare pe posturi didactice/catedre, conform prevederilor metodologiei, pentru soluționarea:
–  cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie;
– cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
– cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice prevăzute la art. 53 alin. (5) din Metodologie;
– cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
– cererilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
–  cererilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor

În data de 18 si 19 august 2022, în sala ” Spiru Haret” a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, cu incepere de la ora 9.30, conform graficelor atasate prezentului mesaj, se organizeaza sedinte de repartizare in ordinea solicitărilor:
–  cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată, respectiv a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
–  cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
– cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didacticeprevăzute la art. 53 alin. (5) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
–  cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
–  candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2022, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2022-2023, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 2018 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar;”, scrie pe forumul IȘJ Hunedoara.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.