Stânele montane, înființate cu bani de la stat

Guvernul a adoptat documentul prin care stânele montane pot beneficia de finanțare pentru înființare. Zona montană a României constituie un teritoriu de interes naţional special, strategic, economic, social şi de mediu.

Schema urmărește valorificarea superioară a produselor montane şi, în acelaşi timp, reducerea declinului producției primare. De asemenea, se preconizează că schema va contribui la asigurarea consumului intern, precum şi la menținerea locurilor de muncă şi la crearea unora noi, punând accentul în special pe reducerea fenomenului depopulării zonelor montane şi pe îmbunătățirea nivelului de trai al fermierilor care desfășoară activități în aceste zone. Schema va contribui la obiectivul de dezvoltare rurală care constă în stimularea competitivității agriculturii şi realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităților rurale, prin crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă, evitând astfel migrația populației din zonele montane. În plus, schema va urmări punerea în practică a priorității Uniunii în materie de dezvoltare rurală legate de promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a prelucrării produselor agricole. Ajutorul se va acorda sub forma unei subvenții directe întrucât generează rezultate imediate și încurajează beneficiarii să investească în activitatea pe care o desfășoară.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *