Statul majorează ajutorul de stat pentru Complexul Energetic Hunedoara

Ministerul Economiei majorează ajutorul de stat acordat închiderii minelor Lupeni și Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara.

În perioada octombrie 2016-martie 2017 au existat întârzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate în exploatare la EM Lupeni datorate în special unor accidente tectonice  (apariţia unor falii) şi a unor infiltraţii de apă intempestive care au condus la prelungirea termenelor stabilite pentru finalizarea exploatării rezervelor pregătite la EM Lupeni. De asemenea, în cursul lunii mai 2017 la EM Lupeni în proximitatea unui abataj aflat în exploatare au apărut fenomene de autoîncălzire a cărbunelui fapt pentru care au fost întârziate lucrările de exploatare a cărbunelui şi se lucrează la lichidarea acestui fenomen în vederea continuării activităţii de producţie în condiţii de securitate. Acest lucru a determinat prelungirea termenului de exploatare a cărbunelui în zona abatajului menţionat anterior până la epuizarea resurselor de cărbune pregătite. Urmare aspectelor prezentate mai sus a rezultat necesitatea prelungirii duratei de exploatare la EM Lupeni până la finele anului 2018. EM Lonea şi EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului, având o structură de lucrări miniere extinsă pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care şi-au pierdut utilitatea odată cu creşterea adâncimii de exploatare a cărbunelui.

Ca urmare a acestui fapt s-a constat în ultima perioadă agravarea fenomenelor de subsidenţă (deformări ale suprafeţei datorate exploatării cărbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificări ale Planurilor de încetare a activităţii atât pentru EM Lonea cât şi pentru EM Lupeni. Această situaţie a dus la decalarea termenelor de închidere a unităţilor miniere după finalizarea activităţii de producţie stabilită pentru data de 31 decembrie 2018. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH  SA a actualizat Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Europene. Planul de închidere actualizat prevedea ca încetarea activităţii de producţie la minele Lonea şi Lupeni să fie data de 31.12.2018

Având în vedere că Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, art. 26 prevede că ,,Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se repartizează sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare”, astfel apare necesitatea modificării Hotărârii de Guvern nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2019, în sensul majorării ajutorului de stat cu suma de 6.737 mii lei, de la suma de 60.635 mii lei la suma de 67.372 mii lei, în următoarea structură: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă – 2.046 mii lei; costuri de reconversie profesională – 520 mii lei; costuri de închidere subterană – 64.806 mii”, arată Ministerul Economiei.

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.