Studiu de fezabilitate pentru modernizarea gării din Petroșani

C.N.C.F. „C.F.R.” S.A.- Sucursala Regională C.F. Timișoara a atribuit un contract în valoare de 770.000 lei pentru modernizarea gării Petroșani. CONSIS PROIECT S.R.L. va elabora documentația în vederea modernizării porții de intrarea în Valea Jiului, pe calea ferată.

Sursa de finanțare va fi asigurată din cadrul Titlului de Cheltuială 58 Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020 – Programe din Fondul de Coeziune. Obiectivul de investiții este cuprins în Master Planul General de Transport al României. Proiectul este propus pentru finanţare din POIM, Axa Prioritară (AP) 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific (OS) 2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar

Stația Petroșani propusă pentru reabilitare/modernizare este amplasată în municipiul Petroșani, deservind zona turistică Parâng și Straja.

Regionala CFR Timișoara arată că „modernizarea/construirea/construirea clădirilor din stația de călători (în funcție de scenariu, modernizarea se va face adaptând capacitatea la cerere), cu accentul pus pe spațiile destinate serviciilor de călători, pe zona comercială, ct și a facilităților pentru persoanele cu mobilitate redusă, handicap vizual, auditiv; asigurarea de sisteme noi de ventilație/încălzire; ridicarea nivelului peroanelor în conformitate cu standardele europene în vigoare și reabilitarea copertinelor, reabilitarea/modernizarea pasajelor, pasarelelor și asigurarea accesului la peroane intermediare”, sunt doar câteva din obiectivele specifice ale proiectului.

Printre obiectivele generale se numără și creșterea numărului de călători în localități, sporirea calității serviciilor de transport, atragerea investitorilor străini și crearea de noi locuri de muncă.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.