Sute de milioane de lei are de recuperat CEH de la abonații sistemului de termoficare

Oficialii Complexului Energetic Hunedoara reacționează în urma poziției senatorului Cristian Resmeriță care solicită ministrului Energiei să trimită Corpul de Control la Complexul Energetic Hunedoara. Datoriile societăților de termoficare din Valea Jiului către Complexul Energetic Hunedoara sunt de ordinul sutelor de milioane de lei. În principiu este vorba de datorii istorice.

Situația în municipiul Petroșani

La Petroșani agentul termic este furniazt prin SC Termoficare SA. De precizat este faptul că societatea de termoficare se află în insolvență din anul 2011, iar din Adunarea Generală a Creditorilor face parte și Termocentrala de la Paroșeni, adică cea care furnizează agentul termic abonaților.

„În cadrul Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.03.2011 s-a hotărât continuarea perioadei de observaţie a societăţii şi s-a ales comitetul creditorilor din care fac parte SE Paroşeni – S. CEH.SA, Primăria Municipiului Petroşani şi Consiliul Local al Municipiului Petroşani. Potrivit dispoziţiilor Legii nr.85/2006, a fost întocmit un plan de reorganizare pentru o perioada de maxim 3 ani, plan aprobat de creditori şi confirmat de către judecătorul sindic, prin Sentinţa nr. 1264/18.09.2012, societatea continuându-şi activitatea, sub supraveghere, urmând a achita creanţele conform Planului de reorganizare”, arată informarea Complexului Energetic Hunedoara.

Datoriile abonaților sunt de peste 62 de milioane de lei. Facturile curente emise de SC Termoficare SA abonaților au fost achitate în proporție de nici 50%.

Creanţele din energia termică livrată conform facturilor existente în sold sunt în sumă de 62,331,925.80 lei, din care 38.999.280,41 lei c/val. energie termica şi 23.332.645,39 lei penalităţi. Suma înscrisă la masa credală este de 57.100.346,04 lei Sistemul de distribuţie aferent Municipiului Petroşani a fost proiectat şi realizat pentru 13.717 consumatori. În prezent, în Municipiului Petroşani, totalul apartamentelor branşate este în număr de 2.265 (reprezentând circa 17% din capacitatea ei), la care se adaugă 33 gospodării individuale, 11 instituţii publice şi 187 agenţi economici. Distribuţia energiei termice se face printr-un număr de 33 puncte termice, cu o putere instalată de 78,18 Gcal/oră din care pentru încălzire 68,15 Gcal/oră şi apă caldă 10,03 Gcal/oră, lungimea reţelei de distribuţie fiind de 54.804 m. Toate punctele termice sunt echipate cu sisteme de pompare de ultimă generaţie, cu schimbătoare de căldura. Din punctul de vedere al reţelelor termice, procentul de reabilitare al acestora este de circa 40,8%, cele mai multe reţele reabilitate fiind în zona de Nord a oraşului”, arată informarea Complexului Energetic Hunedoara.

Vulcan – agent termic doar pentru agenții economici

În sezonul de iarnă trecut, la Vulcan abonații casnici nu au beneficiat de agent termic tocmai din cauza datoriilor foarte mari pe care le-au avut către societatea de distribuire a agentului termic. Autoritățile locale au solicitat Complexului Energetic Hunedoara furnizarea agentului termic doar pentru instituțiile publice și câteva societăți comerciale.

“În prezent, activitatea de distribuţie a agentului termic către consumatori (instituţii publice) se realizează prin operatorul S.C. Pregoterm S.A. Vulcan, în baza unei convenţii încheiate cu S. CEH-SA – SE Paroşeni pentru furnizare agentul termic pentru iarna 2017-2018, doar pentru instituţiile publice (spital, şcoli, grădiniţe). Anterior, activitatea de distribuţie a agentului termic către populaţie şi agenţii economici s-a realizat prin operatorul S.C. Edil Therma S.A., societate care a fost lichidată în urma procedurii de faliment, conform Legii nr.85/2006. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului s-a făcut prin Sentinţa nr.744/F/2010 din data de 11.08.2010, pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 3769/97/2009, în temeiul art. 108 alin.1 si art.109 alin.1 si 2 din Legea nr.85/2006. Lichidator judiciar în cauza a fost numit Quantumm SPRL cu sediul in Deva , str. Mărăşti, bl.D3, sc.4, ap.44, judeţul Hunedoara, fost administrator judiciar al debitoarei”, arată informarea CEH.

La Vulcan, societățile de termoficare au intrat în insolvență, apoi în faliment, fiind imposibilă recuperarea creanțelor. Astfel, CEH a rămas cu paguba.

Creanţele din energia termică livrată conform facturilor existente în sold la data de 30.11.2017 pentru SC Edil Therma SA sunt în suma de 27.845.712,12 lei din care 16.942.392,56 lei c/val. energie termică şi 10.903.319,56 lei penalităţi. În data de 30.11.2017, suma de 27.845.712,12 lei a fost înregistrată pe pierderi din creanţe clienţi ca urmare încheierii procedurii de faliment şi sentinţei definitive numărul 702/F/09.11.2016. După intrarea în procedură de faliment a S.C. Edil Therma S.A., activitatea de distribuţie a energiei termice a fost preluată de către S.C. Pregoterm S.A., societate din care s-a desprins S.C. Termoficare S.A. Vulcan care şi-a asumat activitatea de distribuţie energie termică la nivelul municipiului Vulcan, inclusiv creanţele şi datoriile din această activitate”, mai explică oficialii CEH.

În anul 2014 o altă societatea de termoficare din Vulcan a intrat în faliment, iar CEH s-a înscris la masa credală pentru a recupera o sumă de peste 11 milioane de lei.

Distribuţia energiei termice s-a derulat prin SC Termoficare SA Vulcan, până în data de 08.02.2016, când Adunarea Creditorilor a hotărât sistarea livrării agentului termic în sistem centralizat pentru Municipiul Vulcan. SC Termoficare SA Vulcan a intrat în faliment în anul 2014 – Dosar insolvenţă nr. 6100 /97/ 2014. Creanţele din energia termică livrată conform facturilor existente în sold pentru SC Termoficare S.A. Vulcan sunt în sumă de 11.859.070.18 lei din care 9.099.481,40 c/val. energie termică şi 2.759.588,78 lei penalităţi. Suma înscrisă la masa credală este de 11.200.668,21 lei”, mai informează CEH.

Lupeni – fără agent termic din 2016

La Lupeni niciun abonat casnic și nicio instituție publică nu au beneficiat de agent termic. În plus, anul trecut, Cristian Resmeriță a solicitat Complexului Energetic Hunedoara să taie conductele de termoficare. În anul 2011 și societatea de termoficare din Lupeni a intrat în insolvență.

“Activitatea de distribuţie a agentului termic către populaţie s-a realizat prin operatorul S.C. Universal Edil S.A. Lupeni (…), societate aflată în procedura simplificată de insolvenţă (faliment) (…). (…) La data de 19.08.2011 a avut loc Adunarea Generala a Creditorilor debitorului S.C. Universal Edil S.A. Lupeni, ocazie cu care a fost ales şi comitetul creditorilor din care fac parte: S.C. Electrocentrale Paroşeni S.A., Direcţia Generala a Finanţelor Publice Hunedoara, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului”, arată informarea CEH.

În Municipiul Lupeni, distribuţia energiei termice s-a făcut, până în data de 05.02.2016.

Creanţele din energia termică livrată conform facturilor existente în sold pentru SC Universal Edil SA Lupeni sunt în sumă de 30.216.574,68 lei, din care 16.313.990,24 c/val. energie termică şi 13.902.584,44 lei penalităţi. Suma înscrisă la masa credală este de 30.209.216,05 lei, la data deschiderii procedurii creanţele fiind în sumă de 34.711.338 lei”, mai explică conducerea Complexului Energetic Hunedoara.

Sistemul de alimentare cu energie termică se realiza prin intermediul celor 14 puncte termice dispuse pe raza municipiului Lupeni. Toate punctele termice erau dotate cu schimbătoare de căldură cu plăci. Lungimea reţelelor de distribuţie proiectate iniţial a fost de 52 km pentru alimentarea cu energie termică şi apă caldă menajeră a 9020 de consumatori. În momentul de faţă, nu se mai furnizează agent termic în Municipiul Lupeni.

Aninoasa – fără căldură din 2007

Aninosenii nu mai au căldură din anul 2007. Societatea Citadin SA, cea care a furnizat agentul termic a intrat î faliment în 2016.

Activitatea de distribuţie a agentului termic către populaţie s-a realizat prin operatorul D. S.C. CITADIN S.A. Aninoasa, societate căreia i s-a sistat livrarea de agent termic din anul 2007 pe motiv de neplată şi care, prin sentinţa numărul 59/F/2016, a fost închisă prin procedură de faliment. Creanţele din energia termică livrată pentru SC CITADIN SA Aninoasa, conform facturilor existente în sold la data de 29.02.2016, dată la care suma a fost trecută pe pierderi din creanţe clienţi, au fost în sumă de 1.794.298,54 lei. Facem precizarea că nerecuperarea creanţelor nu este imputabilă S. CEH-SA în condiţiile în care societatea a uzat de toate pârghiile legale pentru soluţionarea stingerea acestora”, mai menționează conducerea Complexului Energetic Hunedoara.

ADI Valea Jiului – un plan neîndeplinit

În anul 2014 s-a realizat o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară Termoficare Valea Jiului. Prin ADI, la care erau asociate toate primăriile ar fi trebuit să se găsească soluții pentru pentru implicarea autorităţilor locale în reabilitarea reţelei de termoficare astfel încât furnizarea agentului termic să poată fi realizată în condiţii optime şi să redevină accesibilă în toate localităţile Văii Jiului.

Din păcate, această iniţiativă a rămas şi la această oră la stadiul unor discuţii axate pe perspectiva preluării de către autorităţile publice locale a magistralelor de termoficare, precum şi întocmirea prin ADI Termoficare Valea Jiului a documentaţiilor necesare pentru atragerea de fonduri nerambursabile şi din alte surse, în vederea realizării lucrărilor de investiţii necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare din Valea Jiului în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 325/2006 – privind serviciul public de alimentare cu energie termică. În aceste condiţii, gestionând singură atât o situaţie financiară dificilă cât şi o reţea de termoficare extinsă şi învechită, SE Paroşeni reuşeşte în fiecare iarnă să asigure furnizarea agentului termic, respectându-şi obligaţiile care îi revin”, mai arată informarea Complexului Energetic Hunedoara.

Începând cu anul 1981, în Valea Jiului, încălzirea locuinţelor şi asigurarea apei calde menajere s-a realizat, în sistem centralizat, în localităţile Petroşani, Aninoasa, Vulcan si Lupeni, prin intermediul grupurilor energetice din cadrul Termocentralei Paroşeni – în prezent sucursală a Complexului Energetic Hunedoara. Sistemul de termoficare din Valea Jiului, a fost proiectat pentru o capacitate de 35.268 consumatori (apartamente racordate la sistemul centralizat, agenţi economici şi instituţii publice de pe raza municipiilor Petroşani, Vulcan, Lupeni şi a oraşului Aninoasa).

Reamintim faptul că senatorul Cristian Resmeriță a solicitat Corpul de Control la CEH pentru a verifica modul în care conducerea administrativă și executivă a societății a încercat să recupereze datoriile.

Monika BACIU

Aici puteți citi integral textul informării de presă.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *