Un nou partener pentru ADI Valea Jiului

CJ Hunedoara are pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu unitățile administrativ-teritoriale din Valea Jiului, Universitatea din Petroșani, precum și cu unele asociații de utilitate publică, în vederea constituirii Asociației pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului. Primăriile din Valea Jiului au votat în urmă cu circa o lună de zile constituirea asociației.

În anul 2020, Comisia Europeană a lansat Planul European pentru Investiții Sustenabile care include propunerile aferente constiuirii Mecanismului pentru o Tranziție Justă – instrument creat pentru a asigura trecerea către o economie neutră din punct de vedere climatic. Obiectivul acestui mecanism constă în sprijinirea investițiilor necesare pentru a ajuta teritoriile în care efectele negative ale tranziției sunt cele mai pronunțate la nivel economic și social, în vederea combaterii și atenuării disparităților regionale, teritoriile vizate, fiind, în primul rând, regiunile carbonifere, care vor fi cele mai afectate.

”În acest context, scopul derulării de servicii în domeniul inițierii, dezvoltării și promovării de competențe și politici de dezvoltare locală și implementarea Mecanismului de Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre din zona Văii Jiului, precum și pentru atragerea de fonduri din alte programe operaționale disponibile în exercițiul financiar 2021-2027. Se propune asocierea Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, cu unitpțile administrativ-teritoriale din Valea Jiului –municipiile Petroșani, Lupeni și Vulcan, orașele Petrila, Aninoasa și Uricani, cu Universitatea din Petroșani, precum și cu unele asociații de utilitate publică, în vederea constituirii Asociației având denumirea Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului”, arată CJ Hunedoara.

Obiectivul comun urmărit îl reprezintă promovarea interesului general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale din zona Văii Jiului în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora, prin acțiuni vizând protecția mediului, dezvoltarea economico-socială precum și dezvoltarea și asigurarea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare dezvoltării durabile în zona Văii Jiului. Asociația va iniția activități de elaborare strategii, coordonare și asistență, sprijin în implementare, inițiere de proiecte și alte activități conexe specifice de dezvoltare locală.

 

 

Monika BACIU

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.