Un singur profesor de 10 în județ

Un singur candidat la examenul de titularizare a obținut nota 10. Este vorba de un dascăl cu domiciliul în județul Arad. Acesta a susținut concursul al disciplina Educație fizică și sport. 345 de candidați din județul Hunedoara au susținut examenul de titulizare.

Au fost candidați care au reușit „performanța” de a obține doar câteva sutimi peste punctul din oficiu.

În județul Hunedoara au fost înregistrate 15 note de peste 9. Alți 51 de candidați care au susținut examenul de titularizare au obținut note cuprinse între 8 și 8.99.

97 de candidați au obținut note cuprinse între 7 și 7,99. De precizat este faptul că pentru a ocupa un post de titular în sistemul de învățământ, nota la concursul de titularizare trebuie să fie cel puțin 7.

Note cuprinse între 5 și 6,99 au fost obținute de 147 de candidați hunedoreni.

Există și note de puțin peste 1. Nouă persoane care au susținut examenul de titularizare au obținut câteva sutimi peste punctul din oficiu. Cea mai mică notă obținută la examenul de titularizare în județul Hunedoara este 1,20, aceasta fiind a unui candidat care a participat la examenul de titularizare la disciplina turism și servicii.

Contestaţiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afişează în data de 3 august la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică şi inspecţia la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele şcolare în intervalul 4 – 5 august.

La nivel județean sunt disponibile 73 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată 63 în mediul urban şi 10 în mediul rural). Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (102 candidați), ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (73 candidați) EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT /EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT: PREGĂTIRE SPORTIVĂ DE SPECIALITATE (66 candidați).

 

Monika BACIU

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *