Universitatea de Vest din Timişoara – Activităţile didactice vor fi desfăşurate online şi evenimentele reprogramate

Consiliul de Administraţie al Universităţii de Vest din Timişoara (UVT) a luat miercuri mai multe măsuri în contextul semnalelor publice privind răspândirea cazurilor de infecţie cu COVID-19.

CA al UVT, întrunit miercuri, a analizat toate datele şi informaţiile publice şi oficiale pe care le-a avut la dispoziţie şi a hotărât:

1. Constituirea unui Comitet pentru Situaţii Speciale de Urgenţă al UVT (CSSU-UVT) pentru analiza, monitorizarea şi reducerea riscurilor de epidemie Covid-19 (Coronavirus) în UVT. CSSU-UVT va fi permanent în contact cu autorităţile ce desfăşoară activităţi în domeniu şi, în funcţie de evoluţia situaţiei, va propune adoptarea de măsuri de prevenţie şi limitare a riscurilor de epidemie în UVT. Contactul cu entitatea creată se va face la adresa de e-mail: masuripreventiecovid19@e-uvt.ro.

2. Asumarea şi implementarea prevederilor conţinute în „Procedura şi criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ în contextul confirmării unui caz/ mai multe cazuri de COVID-19” din cadrul Hotărârii nr. 6 din 6.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific, privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, emise de Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, şi a altor măsuri prevăzute de documentele oficiale emise de autorităţile statului;

3. Înlocuirea, în perioada 11-22 martie 2020, a activităţilor didactice desfăşurate în mod standard în regim „faţă în faţă” cu activităţi didactice desfăşurate în regim online şi reprogramarea celorlalte categorii de activităţi conexe (conferinţe ştiinţifice, conferinţe publice şi de alt gen, concursuri şcolare, evenimente culturale, artistice şi sportive, dezbateri, alte întruniri sau evenimente cu caracter public etc.) din perioada 11 – 22 martie 2020.

4. Desfăşurarea, în această perioadă (11-22 martie 2020), a activităţilor didactice în regim online se va face utilizând facilităţile IT & C ale UVT, cadrele didactice şi studenţii beneficiind de suportul necesar în domeniu. Universitatea de Vest din Timişoara are la dispoziţie infrastructura necesară pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale în sistem online, utilizând platforme de e-learning. UVT dispune de un sistem integrat de platforme specializate pentru învăţământ online adaptate specificului comprehensiv al instituţiei noastre, printre acestea putând menţiona Moodle, Google Classroom sau Edmodo, precum şi Google Meet sau Skype for Business pentru videoconferinţe. Aceste instrumente permit transmiterea suportului de curs şi a resurselor bibliografice online, comunicarea electronică dintre studenţi şi cadre didactice, atât prin mesaje private, cât şi de tip forum, organizarea de videoconferinţe, stabilirea de sarcini educaţionale pentru studenţi, încărcarea de teme şi proiecte de către aceştia, evaluarea lor şi acordarea de feedback sau desfăşurarea altor activităţi de predare-învăţare-evaluare.

5. Activităţile didactice care nu pot fi derulate în regim online vor putea fi recuperate după un grafic stabilit la nivelul fiecărei facultăţi.

6. Activităţile administrative, de cercetare şi cele de studiu individual, din cadrul UVT, derulate de către personalul angajat al UVT – cadre didactice şi de cercetare, personal administrativ şi de suport, se vor desfăşura conform programului de lucru obişnuit.

7. Susţinerea campaniei de informare cu privire la măsurile de prevenţie necesare, prin intermediul site-ului dedicat acestor informaţii (masuripreventie.uvt.ro), prin distribuirea de afişe informative în toate sediile universităţii şi prin canalele de comunicare internă, prin e-mailuri către întreaga comunitate universitară (studenţi, cadre didactice, angajaţi) cu privire la măsurile de prevenţie ce trebuie respectate şi implementate pentru a preveni riscurile de apariţie a cazurilor de infecţie cu acest virus, dar şi prin amplasarea de dozatoare cu soluţie dezinfectantă în principalele puncte de acces ale UVT.

8. În perioada 11-22 martie 2020, vor fi efectuate activităţi speciale de igienizare în toate spaţiile UVT.

9. Toate mobilităţile din cadrul programelor Erasmus+ şi Granturile Spaţiului Economic European (SEE), atât Incoming, cât şi Outgoing, se suspendă până la data de 31 martie 2020.

10. CSSU-UVT constituit la nivelul UVT va analiza permanent evoluţia situaţiei de la nivel naţional şi local şi va propune măsurile adecvate, corelate cu recomandările instituţiilor responsabile ale statului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.