Întâlnire cu prof. Valeria Popescu, voluntar de 20 de ani în Organizația Salvați Copiii

Când trecem pe lângă oamenii cu care ne intersectăm pe străzi, nu știm întotdeauna cât de mult se străduiesc unii dintre ei pentru lumea în care trăim. Descoperind eforturile acestor oameni înțelegem mult mai bine dimensiunea umanității și modul în care aceasta se manifestă proponderent în mod necunoscut. La următoarea ediție a campaniei „Premianții fără premii” vă invităm să cunoaștem o doamnă, pe Valeria Popescu, care și-a asumat, de mai bine de două decenii, rolul de profesor, părinte, bucătar și prieten al copiilor necăjiți. De 20 de ani pune masa zilnic pentru o sută de copii, îi ajută la teme, îi învață să învețe, îi ajută să trăiască fără parinții plecați departe de casă și nu-i lasă să uite că sunt copii și că sunt iubiți.

În documentarea acestei ediții am apelat chiar la ajutorul viitoarei premiante și primele gânduri pe care le-am primit au fost acestea: „Mi-am bucurat părinții cu nașterea mea într-o zi geroasă de făurar, în satul Râu Bărbat, județul Hunedoara, sat pe care l-am iubit și-l iubesc. La liceul Decebal din Deva, pe lângă o puternică pregătire, oferită de profesori dăruiți, adolescenta de atunci a încărcat câteva vagoane de speranțe, vise și iluzii. Universitatea Timișoara, Facultatea de Filologie ne-a dăruit setea de poezie, literatură, filozofie, dar mai ales dorință și priceperea de a deveni buni profesori. Am intrat în viața de profesor cu dorința de a schimba lumea prin mine și prin elevii mei. Ucenicia am început-o în comuna Scornicesti, județul Olt. Din 1976 și până în anul 2008 mi-am depus strădania și dragostea pentru copii și meserie la Școala Generală Numărul 5 Petrila. Au fost ani frumoși, plini de împliniri, de satisfacții și bucurii, acestea primindu-le în special de la elevi. Pensionarea nu m-a putut despărți de dragostea mea – copiii, așa că am continuat până astăzi fiind voluntar la Salvați Copiii”.

Activitatea de președinte la Salvați Copiii Filiala Hunedoara a început-o în anul 1998. Voluntariatul la Salvați Copiii, în calitate de președinte, a însemnat pentru domnia sa o Viață, o viață trăită timp de 20 ani. În acești 20 de ani a respectat și aplicat valorile Organizației Salvați Copiii. S-a pus în slujba unor standarde înalte de onestitate personală și comportament având grijă de propria reputație și mai ales de reputația Organizației Salvați Copiii și am acționat întotdeauna pentru interesul superior al copilului. Ca președinte de filială a avut alături de ea oameni inimoși – sponsori, voluntari, angajați, specialiști care s-au implicat în programele Salvați Copiii Filiala Hunedoara. Datorită acestor Oameni și echipei  Salvați Copiii a reușit înființeze și să dezvolte filiala Hunedoara.

Programele Filialei Hunedoara sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenție deosebită către cei mai vulnerabili – copiii din comunitătile dezavantajate, copiii – victime ale violenței, exploatării prin muncă sau traficului de persoane, copiii lipsiți de protecție parentală, copiii afectați de migrație etc. – și ale căror drepturi sunt încălcate sau ignorate.

Centrul de zi din Petrila a demarat în anul 1999 cu scopul de a oferi sprijin copiilor proveniți din familii aflate în dificultate, copii aflați în risc de abandon școlar, a fost primul centru de acest fel al Organizației Salvați Copiii, iar filiala Hunedoara a fost prima organizație din județ care s-a acreditat în activități cu copiii. „Dacă obiectivul nostru este prevenirea abandonului școlar, după 18 ani de activitate, ne mândrim cu peste 330 de premianți, 70 de absolvenți cu studii medii și 25  absolvenți de studii superioare din rândul copiilor proveniți din familii aflate în dificultate”, ne-a spus doamna Valeria Popescu.

În acești ani, circa 1.600 de copii, aparținând unui număr de 800 de familii, au primit sprijinul Organizației Salvați Copiii – Centrul de zi, prin activități educative, psiho-sociale activități de întrajutorare materială (o masă caldă zilnic, pachete cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare). S-a pornit de la oferirea sprijinului pentru 17 familii aflate într-o situație gravă: fără venituri, cu probleme grave de igienă (păduchi, scabie), relații tensionate și violență în familie, situație școlară foarte slabă – corigențe, repetenții. În fiecare an a crescut numărul beneficiarilor, în medie 100 de copii și 50 de familii beneficiază de sprijinul centrului.

Proiectul „Și noi avem drepturi”, demarat în anul 1999, are ca scop cunoașterea prevederilor Convenției Drepturilor Copilului de către grupuri sociale cât mai largi și de schimbarea mentalității privind copilul și statutul său în societate. În medie 2.000 de copii din școlile, liceele și grădinițele din orașele din Valea Jiului și județul Hunedoara beneficiază anual de activitățile desfășurate în cadrul proiectului.

„Tineri voluntari”, program care vizează  implicarea tinerilor pe bază de voluntariat, oferindu-le acestora oportunități de a se implica activ și eficient în viața comunitătii, fiind încurajați să-și dezvolte propriile idei în proiecte coordonate de ei înșiși. 55 voluntari formați, în jur de 200 elevi beneficiari, aproximativ 50 de familii și 30 de cadre didactice în fiecare an.

În anul 2002 a derulat, împreună cu echipa de colaboratori proiectul „Și ei sunt copii”, care a constat în oferirea de servicii sociale, psihologice și educaționale pentru 24 de copii infectați HIV din Petrila, iar succesul din primul an de activitata a determinat continuarea programului și în perioada 2004-2006  prin proiectul „Aproape de copii”. Obiectivul general al proiectului a urmărit extinderea serviciilor sociale asupra grupurilor marginalizate din cauza infectării cu virusul HIV prin conștientizarea populației în ceea ce privește condiția de copil seropozitiv și informarea în legătură cu prevenirea și căile de transmitere a infecției HIV/SIDA; îmbunătățirea calității alimentației copiilor infectați HIV și îmbunătățirea accesului la viață socială. Beneficiarii proiectului au fost 30 de copii infectați HIV și familiile, cărora li s-au asigurat suport psihologic, asistență socială, suport educativ și suport material. Rezultatele au constat în îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor înscriși la școală și prevenirea abandonului școlar, integrarea copiilor care au renunțat din diverse motive la studii, în sistemul public de învățământ, îmbunătățirea alimentației copiilor prin oferirea pachetelor cu alimente, lunar, informare privind căile de transmitere, metode de prevenire a îmbolnăvirilor, metode de protecție, creșterea capacității de integrare în colectivitate a copiilor.

În anul 2011 a reușit îmbunătățirea condițiilor oferite de Organizația Salvați Copiii Filiala Hunedoara și diversificarea activităților prin modernizarea clădirii în care se desfășoară programele filialei prin proiectul „Casa visurilor implinite” finanțat de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere. Modernizarea clădirii a oferit posibilitatea să desfășurăm, în cele mai bune condiții, activitățile în cadrul proiectelor.

Centrele Creștem împreună  din Petrila (începând din anul 2010) și Creștem împreună din Lupeni (din anul 2012) – „Protecție și educație pentru copiii afectați de migrația pentru muncă în străinătate” contribuie la diminuarea impactului negativ asociat migrației părinților asupra copiilor rămași acasă prin oferirea unor servicii complexe pentru acești copii și pentru persoanele în grija cărora au rămas: sprijin pentru efectuarea temelor și pregătire școlară suplimentară, activități de socializare și de petrecere a timpului liber, activităti de consiliere socială și psihologică, educatională, suport material acolo unde este cazul și în funcție de posibilitățile fiinanciare (alimente, îmbrăcăminte, rechizite), campanii de informare în toate localitățile județului Hunedoara pentru informarea cu privire la obligațiile legale care le revin părinților atunci când pleacă în străinătate și lasă copiii în grija altor rude – peste 6.000 de persoane informate; peste 256 de copii au beneficiat până în prezent de activitățile desfășurate în cele două centre.

Alte proiecte derulate începând din anul 2014: „Centre educaționale integrate pentru grupuri vulnerabile”, proiect național al organizației Salvați Copiii România care s-a desfășurat și în județul Hunedoara, având ca obiective specific sprijinirea reintegrării în sistemul educațional a 25 de copii/tineri din județul Hunedoara care au părăsit timpuriu școala, prin derularea de activități de tip „A două șansă”; prevenirea părăsirii timpurii a școlii pentru 25 de elevi din județul Hunedoara prin organizarea de grupe de tip „Școală după școală”; asigurarea accesului la educație pentru 25 de copii de vârstă preșcolară din județul Hunedoara, care nu au fost înscriși la grădiniță, deși aveau vârsta corespunzătoare, program desfășurat în perioada vacanței de vară a anului școlar 2013/2014; anul acesta școlar copiii fiind monitorizați; oferirea de servicii de informare și consiliere socială părintilor copiilor beneficiari cu privire la alternativele educaționale și importantă educației; creșterea capacității profesionale a cadrelor didactice implicate în dezvoltarea de programe de tip „A doua șansă”, în oferirea de servicii integrate și soluții alternative pentru invătămant remedial; creșterea nivelului de informare cu privire la drepturile copilului în rândul elevilor și cadrelor didactice.

„Educație pentru sănătate – Alegeri sănătoase”, proiectul se desfășoară prin munca voluntarilor (elevi de liceu, cadre didactice), cu sprijinul coordonatorului voluntarilor, care desfășoară seminarii interactive în cadrul școlilor partenere în vederea promovării unui stil de viață sănătos prin oferirea de informații în vederea prevenirii comportamentelor de risc în rândul copiilor. Beneficiari: 400 de elevi de liceu, 100 de cadre didactice.

„Sănătatea mamei și a copilului” – 2016 – 2019 – îmbunătățirea sănătătii și a statusului nutrițional al gravidelor, mamelor și copiilor sub 5 ani din comunitătile dezavantajate, în județul Hunedoara: comuna Baru, comuna Rîu de Mori, comuna Pui. Obiectivele vizate și atinse au constat în îmbunătățirea cunoștințelor despre supravegherea sarcinii, controlul medical periodic al nou-născutului și copilului mic, despre alăptare și nutritive, prevenirea sarcinilor nedorite la adolescente, ameliorarea statusului nutrițional al gravidelor, mamelor care alăptează și al copiilor sub 5 ani, pregătirea gravidelor și mamelor pentru naștere, îngrijirea și hrănirea copilului, acordarea de suplimente nutritive și alimente de bază.

Tabăra premianților la Marea Neagră a fost organizată în fiecare an (circa 25 de copii participanți în fiecare tabără), în perioada 2000 – 2014 prin finanțare din partea Henkel România și în anii 2016-2017 prin finanțare din partea Consiliului Județean Hunedoara,  pentru stimularea copiilor să învețe și să continue studiile. Tabăra de vară a ajuns la cea de-a XVI-a ediție și se desfăsoară în perioada  iulie-august. Aici copiii își cunosc drepturile mai bine și se implică  activităti educative-recreative, merg în excursii, drumeții, participă la jocuri de grup, jocuri sportive-competiții distractive, cursuri educative: Codul bunelor maniere, Educație rutieră, Drepturile Copilului, gastronomie, origami, crafturi.

Organizarea Taberelor de instruire pentru voluntari pe următoarele teme „Drepturile și  Responsabilitătile Copilului”, „Educatie pentru sănătate”, „Cum venim în sprijinul copiilor beneficiari ai organizației Salvați Copiii Filiala Hunedoara”, în vederea promovării voluntariatului în rândul tinerilor și implicării voluntarilor în activitătile organizației.

În următorii ani organizația își propune  să identifice în continuare familiile aflate în dificultate, în vederea oferirii sprijinului necesar depăsirii situațiilor de criză, prin acordarea de servicii specifice sistemului Centrului de zi, având în vedere că situația economică și socială a Văii Jiului afectează întreaga populație și nu în ultimul rând tinerii și copiii. Efectele implementării proiectelor derulate se resimt în comunitate prin prevenirea abandonului școlar și familial, continuarea studiilor de către copiii proveniți din familii aflate în dificultate, obținerea unor calificări în diferite domenii, creșterea promovabilității la școlile din localitatea Petrila ca urmare a suportului educațional oferit beneficiarilor, îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor provenind din familii defavorizate datorită sprijinului pentru efectuarea temelor și meditațiilor de care beneficiază copiii, prevenirea implicării beneficiarilor în acte antisociale, formarea abilităților și deprinderilor pentru o viață independent, promovarea disciplinei pozitive în rândul părinților, promovarea drepturilor copilului.

În toți acești ani a fost greu? A fost ușor? Viața e grea? E ușoară?  Viață este minunată! Am spus că cei 20 de ani de voluntariat la Salvați Copiii au însemnat o viață. Deci ați primit răspunsul”, a conchis doamna Popescu.

Pentru toate eforturile depuse de a salva, îndruma și ajuta tinerele vieți am ales s-o invităm pentru a o cunoaște mai bine. Sâmbătă, 02 Iunie 2018, ora 11.00, doamna Valeria Popescu vine să o întâlnim. Aveți ocazia s-o priviți în ochi, să-i spuneți o vorbă caldă pentru strădaniile pe care le face de a recupera și pune în valoare viețile tinerilor greu încercați de soartă și să fiți parte dintre cei care îi vor mulțumi oficial printr-o diplomă și un buchet de flori, venind în Piața Victoriei, din Centrul Devei.

 

Despre proiectul „Premianții fără premii”

E vremea să facem ceva.

A trecut sau ar fi trebuit să apună perioada lui „să se facă”. Dintr-un singur şi banal motiv pentru că se face. Societatea a mers înainte până acum, poate uneori destul de încet faţă de cum ne-am fi dorit, şi merge în continuare. Proiectul social „Premianţii fără premii” se vrea o modestă răsplată din partea societăţii pentru valorile noastre, cele autentice.

Ei sunt oamenii a căror muncă este de folos tuturor. Ei sunt cei care ne fac viața mai frumoasă prin munca lor. Artiști, inventatori, meșteșugari și alții care ne arată că frumosul și utilul sunt aici, lângă noi.

Astfel, proiectul vă invită să ieşim în stradă, de data asta nu pentru a protesta, ci pentru a mulţumi celor care, prin munca lor, prin ceea ce fac, prin preocupările lor, ne dau motive de mândrie. Propunerea este ca în fiecare sâmbătă să ne vedem în centrul Devei, la statuia ecvestră a lui Decebal. Vom invita de fiecare dată un om valoros, care prin munca lui, strădaniile lui, face ca România să existe. Vom merge acolo să-l cunoaştem, să-i mulţumim că există şi să-i strângem mâna în semn de preţuire şi respect.

Vă invităm să fiţi parteneri ai unui proiect care doreşte să descopere şi să redescopere valorile României.

 

Dan TERTECI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *