Apicultorii ar putea primi în acest an 50,2 milioane lei prin Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022

Apicultorii ar putea primi în următorii trei ani 150,62 milioane lei prin Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022, din care în acest an 50,2 milioane lei, potrivit unui proiect de Hotărâre pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

”Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022 este de 150,62 milioane lei, din care suma de 75,314 milioane lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 974 din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel: pentru anul 2020 – 50,21 milioane lei; pentru anul 2021 – 50,23 milioane lei; pentru anul 2022 – 50,186 milioane lei”, potrivit unui proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, consultat de News.ro.

Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA.

Plăţile se fac în lei, la ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) înainte de data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutoarelor.

”Scopul Programului naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022 este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru decontarea analizelor fizico – chimice care să ateste calitatea mierii şi pentru achiziţionarea de: medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, combinezon apicol, mănuşi de protecţie, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci apicole, macara pentru încărcare- descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare – descărcare stupi, mătci şi/sau familii de albine, precum şi prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanţă în apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură, achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii, şi echipament pentru ambalarea mierii”, arată nota de fundamentare a proiectului.

Beneficiarii Programului sunt: apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, dar şi formele asociative apicole legal constituite, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori. Printre beneficiarii Programului se pot număra şi apicultori din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

”Acţiunile Programului sunt: asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori, combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, raţionalizarea transhumanţei, măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune, îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă”, spun autorii proiectului.

În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat, pentru acţiunile derulate prin intermediul formelor asociative legal constituite, acestea trebuie să depună la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului Bucureşti, mai întâi cererile de intenţie în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, iar ulterior, cererile de plată.

Termenul-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc este data de 1 august a fiecărui an.

În data de 13 martie 2019 a fost notificat la Comisia Europeană Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 în vederea analizării şi aprobării acestuia prin Decizie.

Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.