ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: Cum pot fi cheltuiți banii care provin din închirierea proprietății comune

Orice bloc de locuințe are spații comune – fațade, terasă, uscătorie sau boxă, care pot fi închiriate unor terți – persoane fizice ori juridice, pentru diverse activități ori, pur și simplu, pentru amplasarea de panouri publicitare sau antene de telefonie mobilă.

Legea asociațiilor de proprietari nr. 196/2018 le permite proprietarilor de apartamente să închirieze, contra cost, spațiile comune din blocul în care locuiesc.

Procedura implică însă respectarea anumitor condiții.

Închirierea se poate face doar prin hotărâre a adunării generale a asociației de proprietari și doar cu acordul a două treimi din totalul proprietarilor membri ai asociației și cu acordul tuturor proprietarilor direct afectați de vecinătate.

Contractul de închiriere (sau, după caz, de folosință sau concesiune) va fi semnat de președintele asociației de proprietari și avizat de cenzor.

Banii obținuți din închirierea spațiilor comune reprezintă venituri ale asociației de proprietari. Ca atare, intră în contul acesteia, dar nu pot fi împărțiți proprietarilor și nici nu pot fi folosiți pentru plata unor prime sau salarii – pentru că legea stabilește concret destinația lor.

Astfel, toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune (inclusiv veniturile din dobânzi bancare) alimentează doar fondul de reparații al asociației de proprietari, iar acest fond poate fi folosit pentru consolidarea blocului, reparații și îmbunătățiri ale spațiilor comune, reabilitare termică etc.

Pe de altă parte, proprietarii de apartamente au dreptul să fie informați cu privire la nivelul veniturilor obținute din închirierea spațiilor comune. Prin grija președintelui asociației, lista acestor venituri și cheltuielile aferente lor se afișează, în fiecare semestru, la avizierul asociației.

IMPORTANT! Proprietarii de apartamente și reprezentanții asociațiilor de proprietari pot solicita Direcției de Asistență Socială Deva sprijin, îndrumare sau consiliere privind obligațiile și drepturile ce le revin, potrivit legii, în administrarea proprietății comune, apelând numerele de telefon 0755.878.637 și 0254.218.030 / Tasta 7 (Compartiment Asociații de Proprietari), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *