Bugetul orașului Petrila, cu pierderi

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al orașului Petrila a fost aprobat. Bugetul de la Petrila este unul negativ. Potrivit documentului, “veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în sumă de 32.713,06 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 39.329,23 mii lei, diferența de 6.616,17 mii lei, se compune din excedentul anual al bugetului local pe anul 2017”.

“Dat fiind faptul că pentru aprobarea bugetului local pe anul 2018 se va ține cont de reglementările prevăzute (…) precum șI în Legea Bugetului de stat pe anul 2018, facem următoarele precizări: începând cu anul 2011, bugetele locale se aprobă pe două secțiuni șI anume secțiunea de funcționare șI secțiunea de funcționare; la elaborarea bugetelor locale, ordonatorii de credite șI autoritățile deliberative au obligația să prevadă distinct credite bugetare destinate plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmește bugetul; în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent, cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent”, arată documentul.

În ceea ce privește cheltuielile acestea sunt în sumă de 39.329,23 mii lei, din care pentru funcționare a fost prevăzută suma de 24.807,62 mii lei, în timp ce pentru dezvoltare a fost prevăzută suma de 14.521,61 mii lei.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *