Camera a adoptat un proiect prin care secretarul general al ministerului devine ordonator principal de credite, în cazul vacantării funcţiei de ministru

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ. Astfel, secretarul general al ministerului dobândeşte atribuţia de ordonator principal de credite în situaţia vacantării funcţiei de ministru sau pe perioada în care acesta se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019, prin care se instituie completarea Codului administrativ în scopul consolidării atribuţiilor secretarului general al ministerului, înalt funcţionar public cu rol de a asigura continuitatea activităţii ministerului, care, în situaţia vacanţei funcţiei de ministru sau pe perioada în care ministrul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor, dobândeşte atribuţia de ordonator principal de credite.

Propunerea legislativă prevede că pot fi înfiinţate, prin ordin al prefectului, comisii de disciplină pentru secretarii generali ai comunelor, oraşelor şi municipiilor la nivelul judeţului, respectiv la nivelul Bucureştiului pentru secretarii generali ai sectoarelor.

De asemenea, „prin derogare de la dispoziţiile legale în vigoare, trecerea unui bun din domeniul public al statului, care este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care nu este înscris în cartea funciară, în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se poate realiza până la finalizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, fără înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară”, mai arată un amendament la proiectul de lege adoptat miercuri de către deputaţi.

Pe 14 octombrie 2019, proiectul a fost adoptat de către Senat, în calitate de prim for sesizat, iar votul Camerei a fost decizional. Prin urmare, legea merge la promulgare.

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *