CAS: Documente valabile până la 30 septembrie 2020

Având în vedere Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.911/653 pentru aplicarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr.477 din 27 mai 2020, se prelungește până la data de 30 septembrie 2020 termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:

  • Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
  • Biletele de trimitere pentru specialitățile paraclinice;
  • Recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive – ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
  • Deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii și dispozitive asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii și pentru dispozitivele pentru incontinență urinară, a căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emite a doua decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungește decizia inițială, precum și taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât a doua decizie, cât și noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare;
  • Deciziile de aprobare emise de comisia de specialitate de la nivelul CNAS pentru efectuarea investigației PET-CT.

 

Biroul de presă

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *