CAS Hunedoara a finalizat contractarea serviciilor de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara a finalizat procesul de contractare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale – IULIE 2019. Pentru perioada 01.08.2019 – 31.12.2019, CAS Hunedoara a încheiat un număr de 451 de acte adiționale/contracte de furnizare de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale. Lista finală a furnizorilor declarați admiși/respinși în această etapă poate fi consultată pe site-ul CAS Hunedoara.

Asistență medicală primară – 218

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/medicina%20primara.pdf

Asistență medicală spitalicească – 13

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/spitale.pdf

Asistență medicală de recuperare-reabilitare a sănătății în unități sanitare cu paturi (sanatorii) – 2

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/sanatorii%20tbc.pdf

Asistență medicală de recuperare-reabilitare a sănătății în ambulatoriu – 10

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/RMFB.pdf

Ambulatoriul de specialitate clinic – 25

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/ambulatoriu%20clinic.pdf

Anatomie patologică –  2

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/anatomie%20patologica.pdf

Ecografii contractate prin act adițional la contractul de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice – 6

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/ecografii.pdf

Laboratoare analize medicale – 16

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/laboratoare%20de%20analize%20medicale.pdf

 Radiologie și imagistică medicală – 14

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/radiologie%20si%20imagistica%20medicala.pdf

Programe Naționale de Sănătate Curative – 5

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/PNS.pdf

Servicii de dializă în regim ambulatoriu pentru bolnavii incluşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică – 5

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/DIALIZA_.pdf

 Asistență medicală de medicină dentară – 23

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/medicina%20dentara.pdf

Medicamente și materiale sanitare – 174

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/farmacii.pdf

Dispozitive medicale – 73

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/dispozitive%20medicale.pdf

Asistență medicală de specialitate pentru consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat – 1

http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/ambulanta_.pdf

 

Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *