Comisarii hunedoreni de la mediu au dat zeci de mii de lei amenzi unităţilor administrativ teritoriale

În perioada 01.01.2018 – 31.03.2018, Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 231 inspecţii, dintre care 75 inspecţii planificate şi 156 inspecţii neplanificate.

Inspecţiile planificate s-au efectuat conform Planului anual de activitate al Serviciului Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu la operatorii economici care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului şi se supun procedurii de reglementare.

În cadrul inspecţiilor neplanificate au fost înregistrate:

  • 15 controale efectuate în urma sesizărilor,
  • 4 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,
  • 8 controale de identificare a unor obiective noi,
  • 6 controale în urma autosesizării,
  • 75 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu,
  • 35 controale de verificare a respectării condiţiilor din actele de reglementare,
  • 13 controale cu alte autorităţi, conform protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judeţean.

Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

– neasigurarea colectării separate, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală deşeurilor generate de pe raza unităţilor administrativ teritoriale, cu societăţi specializate şi autorizate în prestarea serviciilor publice de salubrizare, potrivit prevederilor legale aflate în vigoare;

– lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;

– nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu;

– netransmiterea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile de plată către Administraţia Fondului pentru Mediu;

– existenta pe raza unităţilor administrativ teritoriale a depozitelor ilegale de deşeuri de diferite tipuri.

În urma acestor controale au fost aplicate un numar de 12 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de  15.000 lei precum. Cea mai mare sancţiune în aceasta perioada a fost în valoare de 10.000 lei  şi a fost aplicată de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu unei unităţi administrativ teritoriale.

Inspecţiile realizate au avut ca prioritate verificarea respectării prevederilor legale din punct de vedere al protecţiei mediului, a măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare, dar şi a verificării aspectelor numeroaselor sesizari primite cu referire la încălcarea prevederilor legislaţiei de protecţie a mediului.

În acestă perioadă o pondere însemnată a activităţii a vizat efectuarea controalelor dispuse de către Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General privind trasabilitatea materialului lemnos,  respectiv aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 (E.U.T.R) al Parlamentului European şi al Consiliului European de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Garda Naţională de Mediu a demarat începând din 21 martie 2018 un amplu control tematic care vizează toate administraţiile publice locale, cursurile de apă şi căile de comunicaţie, în vederea verificării stării de salubritate ale localităţilor. În timpul acţiunilor de inspecţie şi control sunt verificate zonele expuse depozitărilor ilegale a deşeurilor şi modul de asigurare a serviciilor de salubritate (contracte cu operatorii de salubritate, depozitarea finală a deşeurilor pe amplasament). În prezent, comisarii Garzii Naţionale de Mediu desfăşoară acţiuni comune de control cu reprezentanţi ai Gărzii Forestiere judetene Hunedoara şi ai Administraţiei Naţionale Apele Române pentru verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari pe teritoriul judeţului Hunedoara.

De asemenea, în perioada sărbătorilor Pascale şi de 1 Mai se va asigura o frecvenţă mai ridicată a acţiunilor de inspecţie şi control la proprietarii sau administratorii zonelor de agrement şi la proprietarii sau administratorii terenurilor adiacente căilor de comunicaţie (rutiere şi feroviare).

În cursul lunii martie 2018 au fost efectuate trei acţiuni de educaţie ecologică în cadrul proiectului Şcoala Ecoterrienilor cu elevi din cadrul Liceului de Arte Sigismund Toduţă Deva realizat ca urmare a parteneriatului educational “Respect Natura” încheiat între unitatea de învăţământ şi Garda Naţională de Mediu cu ocazia zilei de 12 martie Ziua Gărzii Naţionale de Mediu (când s-au plantat şi un număr de cca 50 de arbori pe spaţiul verde situat pe raza municipiului Deva), cu ocazia zilei de 22 martie Ziua Mondială a Apei (vizita la Staţia de Tratare a Apei de la Sântămăria Orlea operata de către APA PROD SA Deva) şi în data de 29.03.2018, în timpul Săptămânii Altfel cu elevi din clasa I-a ai Liceului de Arte Sigismund Toduţă Deva tema fiind gestionarea colectării DEEE (deşeuri de echipamente electrice şi electronice) având loc o prezentare în acest sens şi verificarea modului în care elevii respectă cerinţele colectării bateriilor uzate în recipientul special existent în sala de curs a acestora.

Aceasta acţiune s-a suprapus cu acţiunea de colectare DEEE derulată pe raza municipiului Deva de către Asociaţia Română pentru Reciclare ROCEC.

 

 

 

COMISAR ŞEF,

Croitoru Angela Maria

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.