Concluziile admiterii pe bază de portofoliu la UPT: un efort mai mare, dar a meritat

Universitatea Politehnica Timișoara a venit cu o inovație în ceea ce privește admiterea în anul universitar 2020-2021, introducând, în premieră națională, examenul pe bază de portofoliu de realizări, în paralel cu examenul scris clasic sau admiterea pe bază de concurs de dosare.

La Facultatea de Automatică și Calculatoare și la cea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, candidații au putut fi admiși pe baza unui portofoliu constituit din premii și mențiuni la olimpiadele școlare și la alte competiții naționale de Informatică / Algoritmică, premii, mențiuni, participări cu rezultate notabile la competiții Hardware & Software & Automatică & Electronică & Comunicații (IT&C), alte realizări deosebite Hardware & Software & Automatică & Electronică & Comunicații (IT&C). Portofoliul a fost notat cu admis/respins, fiind urmat de un interviu online, în care candidații și-au putut prezenta portofoliul și au răspuns la întrebările comisiei.

Admiterea pe bază de portofoliu a fost o provocare atât pentru candidați, cât și pentru comisia de admitere, dar în final poate fi considerată o reușită pentru că a permis atragerea unor tineri care au dovedit preocupare și pasiune pentru domeniile menționate, pe întreg parcursul liceului. Această modalitate inovativă de admitere, care va fi menținută și în viitor, a atras candidați valoroși (cu medii de admitere peste 9,50), chiar și din zone mai îndepărtate ale țării. Spre exemplu, un candidat din București cu rezultate excepționale în perioada liceului a declarat că a ales Politehnica din Timișoara datorită faptului că admiterea pe bază de portofoliu i-a oferit ocazia de a-i fi recunoscute rezultatele și munca depusă pe perioada liceului. Interviurile, desfășurate online, fără nici un fel de probleme, au confirmat, acolo unde a fost cazul, valoarea portofoliului depus.

În cazul Facultății de Arhitectură și Urbanism, provocarea a fost, într-un anume sens, chiar mai mare, dat fiind numărul mare al candidaților înscriși, care a necesitat angrenarea  unui număr considerabil de  cadre didactice ale facultății.  Și în acest caz, admiterea pe bază de portofoliu a reprezentat o premieră în ceea ce privește examenul de admitere la Facultatea de Arhitectură și Urbanism. În plus, spre deosebire de celelalte facultăți de arhitectură din țară, admiterea a inclus și  o probă de interviu, în cadrul căreia candidații au avut oportunitatea de a-și prezenta portofoliul și de a elimina  eventuale dubii  privind autoratul acestuia, mai ales că interviul a avut și o probă practică de 15 minute. De altfel, pentru a asigura o transparență totală în ceea ce privește admiterea, conducerea facultății a decis publicarea pe site-ul propriu a unei expoziții virtuale cu toate portofoliile candidaților, însoțite și de punctajele acordate. Chiar dacă proba de interviu i-a speriat pe unii dintre candidați, mulți dintre ei aflându-se pentru prima oară în fața unei asemenea metode de examinare, la examen s-au înscris mai mulți candidați decât în anii trecuți, satisfacția conducerii Facultății de Arhitectură și Urbanism, dar și a Universității Politehnica Timișoara, fiind cu atât mai mare, în condițiile în care a fost singura din țară care a prevăzut o astfel de probă. Ca o concluzie, deși efortul a fost mult mai mare decât în cazul examenului de tip probă practică de desen la fața locului , concursul de admitere în sistem online a fost o experiență reușită.

Pentru exemplificare, vă prezentăm un material video privind modul în care s-a desfășurat admiterea pe bază de portofoliu la Universitatea Politehnica Timișoara: https://www.youtube.com/watch?v=p9C8mri7BOQ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *