Contract de peste 22 de milioane de lei pentru echipamente medicale, anulat și contestat

Un contract derulat de Spitalul municipal din Orăștie pentru dotarea cu aparatură medicală a fost contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. O societate de profil din București a solicitat anularea procedurii de atribuire și obligarea spitalului la plata sumei de 4000 de lei care reprezintă onorariul avocatului pentru depunerea contestației.

„Prin contestația (…) depusă de S. „GB INDCO” SRL, cu sediul în București, (…) împotriva documentației de atribuire, emisă în cadrul procedurii de licitație deschisă, online, organizată de SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE (…), în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect Dotare Spital Municipal Orăștie cu echipamente medicale și mobilier spitalicesc, aparatură medicală, echipamente de protecție și dezinfectanți_138131, lotul 14 (…) Echipamente medicale (Rev. 2), contestatoarea a solicitat, în principal, anularea procedurii de atribuire a contractului pentru lotul 14, iar în subsidiar, modificarea fișei de date a achiziției și a caietului de sarcini pentru lotul 14, conform criticilor din cuprinsul contestației și anularea oricăror acte subsecvente efectuate în temeiul documentației de atribuire nemodificate, respectiv obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de depunerea contestației (onorariu de avocat în sumă de 4000 lei)”, arată documentele CNSC.

Oficialii Consiliului Național pentru Soluționarea contestațiilor au analizat solicitările și le-au respins ca fiind nefondate.

„(…) Respinge, ca fiind fără obiect, contestația depusă de S „GB INDCO” SRL, în contradictoriu cu SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți”, arată decizia CNSC.

Lotul 14, cel care a fost contestat prevede achiziționarea unui  un sistem propriu de producere oxigen, aer, vacum

Contractul contestat are o valoare totală de peste 22 de milioane de lei. Potrivit informațiilor de pe SEAP întregul proces a fost anulat sub motivația că ” valoarea de licitatie a unor loturi depaseste pragul art.7 alin.1 lit.c din Legea 98/2016”.

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *