Cum a blocat OUG 114/ 2018 finanțarea proiectelor prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţat, vineri, că a primit numeroase solicitări din partea beneficiarilor proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 pentru a debloca situaţia creată de implementarea OUG 114/ 2018, care a dus la creşterea costurilor tuturor proiectelor, în principal, prin majorarea salariilor în domeniul construcţiilor. AFIR a modificat procedurile de lucru pentru toate proiectele aflate în implementare şi permite depăşirea anumitor valori ale cheltuielilor.

”Conducerea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a luat o serie de decizii referitoare la situaţia generată de aplicarea prevederilor OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi la impactul pe care aplicarea acestui act normativ îl are asupra proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”, a transmis, vineri, printr-un comunict d epresă, conducerea AFIR.

În acest sens, pentru deblocarea situaţiilor apărute  în implementarea proiectelor, AFIR  a demarat toate demersurile de actualizare şi de modificare a procedurilor de lucru privind dezangajarea şi, după caz, reangajarea sumelor, conform legislaţiei în vigoare.

„La nivelul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale au fost înregistrate numeroase solicitări ale beneficiarilor publici care au susţinut că sumele prevăzute în bugetul indicativ în cadrul subcapitolului “actualizare” – în limita a 5% din valoarea proiectului nu sunt suficiente pentru a acoperi creşterile de preţ rezultate ca urmare a modificărilor legislative. Pentru a preveni  apariţia unor impedimente de natură financiară în implementarea proiectelor, am luat decizia să acceptăm utilizarea tuturor economiilor identificate în cazul proiectelor nefinalizate. Totodată pentru proiectele în cadrul cărora au fost dezangajate sume ca urmare a unor economii, după lansarea ultimei sesiuni de primire a proiectelor, se va permite acceptarea utilizării valorii totale a proiectului, aşa cum apare în raportul de selecţie. În acest caz, beneficiarii PNDR 2014-2020 vor încheia acte adiţionale pentru suplimentarea angajamentelor financiare actuale până la valoarea prevăzută în raportul de selecţie, în conformitate cu prevederile legale în momentul întocmirii actului adiţional, măsura ce se va aplica după realizarea modificărilor procedurale specifice ale AFIR. Aceste prevederi se aplică pentru toate proiectele beneficiarilor PNDR 2014-2020, cu excepţia celor aferente submăsurilor 4.2 şi  4.2a din cadrul Schemei de ajutor de stat GBER. Subliniez faptul că valoarea  maximă eligibilă a contractului de finanţare nu poate fi însă majorată.”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, citat în comunicatul de presă.

Astfel, se acceptă ca şi cheltuială eligibilă din FEADR doar costurile suplimentare generate de actualizarea elementelor de manoperă ofertate iniţial, până la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit pentru domeniile de activitate prevăzute la art. 66, pct. 1 din OUG nr. 114/ 2018, costurile suplimentare situate peste acest nivel, acceptate de beneficiari, reprezentând cheltuieli neeligibile.

”Astfel, în coloana cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului pot fi acceptate doar costurile suplimentare generate de actualizarea elementelor de manoperă ofertate, conform prevederilor art. 71, alin 1. din OUG nr. 114/ 2018, «în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră»”, se mai arată în document.

Potrivit sursei citate, decontarea valorii suplimentare aferente actelor adiţionale la contractele de achiziţie de lucrări, având ca obiect modificarea preţului contractului prin actualizarea elementelor de manoperă, poate fi realizată din capitolele de lucrări ale devizului general, respectiv bugetului indicativ, în limita sumelor disponibile existente în bugetul proiectului în subcapitolele de lucrări. În acest sens, potrivit prevederilor procedurale, sumele disponibilizate în urma finalizării procedurilor de achiziţie pot fi transferate către aceste subcapitole bugetare.

”În cazul în care valoarea actelor adiţionale conduce la depăşirea valorii totale eligibilă a proiectului, se va majora valoarea neeligibilă prevăzută în bugetul indicativ, respectiv la subcapitolele de lucrări sau la subcapitolul actualizare, corespunzător valorilor înscrise în devizul general, respectiv bugetul indicativ al proiectului. Pentru detalierea modului de aplicare a celor mai sus menţionate, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale va publica pe site-ul instituţiei o notă de clarificare în acest sens”, a mai transmis AFIR.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.