Curtea de Conturi: Abateri de peste 1 milion de lei pentru spectacole neautorizate în Deva

În urma controlului Curții de Conturi, s-au descoperit nereguli și la modul în care au fost organizate spectacolele aflate sub egida Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” din Deva. Inspectorii Curții de Conturi au stabilit că ”valoarea estimativă a abaterii constatate este în sumă de 1.021.674 lei”, reprezentând valoarea evenimentelor și proiectelor culturale de anul trecut, care au fost finanțate din bugetul local al Primăriei municipiului Deva. Motivul este faptul că nu a existat un program minimal, aprobat anual prin act adițional.

”Neaprobarea programului minimal al managerului (Alexandru Gruian la acea vreme – n.r.) de către autoritatea competentă a condus la efectuarea de cheltuieli pe destinații (evenimente) fără a fi autorizate, precum și modificarea sumelor, în structură, pe fiecare eveniment, fără existența actului adițional la contractul de management”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Potrivit prevederilor legale, programul minimal anual trebuia negociat în baza propunerilor din proiectul de management și a raportului de activitate, precum și în funcție de bugetul alocat de autoritate la începutul anului bugetar.

Inițial, la încheierea contractului de management, sumele stabilite pentru fiecare categorie de proiect propus au fost împărțite în mod egal pe o perioadă de patru ani (2015-2018), în fiecare an fiind stabilit un buget total de 855.000 lei, repartizat pe următoarele programe:

”Strada ca Spectacol” – 520.000 de lei;

”De la Muzică la Marea Muzică” – 195.000 lei;

”Cinema în spații neconvenționale” – 40.000 lei;

”Alte evenimente” – 100.000 lei.

Doar că în 2016 sumele au fost mai mari, după cum reiese din raportul inspectorilor Curții de Conturi.

”Față de prevederile din contractul de management, respectiv din programul minimal anexat acestuia, s-a constatat că bugetul evenimentelor (programelor și proiectelor culturale) finanțat din bugetul local a fost în anul 2016 în sumă de 1.196.000 lei, cheltuielile repartizate prin BVC fiind mai mari decât plafonul aprobat inițial în contractul de management, cu suma de 341.000 lei (1.196.000-855.000), iar suma cheltuită potrivit contului de execuție – titlul de cheltuieli 59 ”Alte cheltuieli”, a fost de 1.021.674 lei, rezultând o diferență de 166.674 lei față de suma prevăzută în programul minimal inițial”, se mai arată în raportul Curții de Conturi.

Mai mult, în același document se mai precizează că ”neaprobarea anuală a programului minimal a condus la situația de fapt, potrivit căreia, lista (agenda) evenimentelor cultural-artistice desfășurate pe anul 2016 și întocmită de managerul instituției, precum și sumele alocate pe fiecare acțiune, a fost modificată periodic doar prin semnătura managerului, fără a fi aprobată de autoritatea locală (deliberativă sau executivă), contrar prevederilor legale”.

Tot raportul la care facem referire mai arată că persoanele responsabile în acest caz sunt fostul primar Petru Mărginean, ”care nu a negociat programele minimale anuale și nu a încheiat act adițional cu programul minimal negociat, în funcție de bugetul alocat” și fostul manager Alexandru Gruian. Totodată, inspectorii Curții de Conturi subliniază că fostul primar Mărginean mi a formulat niciun răspuns la nota de relații care a fost înregistrată la Primăria municipiului Deva.

Alexandru Gruian, în apărarea lui, conform aceluiași document, a menționat că ”Programul minimal este doar o propunere la proiectul de management, care în faza depunerii nu are sustenabilitate financiară, în momentul întocmirii proiectului de buget s-a ținut cont și de programul minimal, dar autoritatea mi-a dat și alte sarcini (evenimente) aprobate prin HCL pe care le-au considerat că nu trebuie să facă obiectul unor acte adiționale. Menționez că mi-am îndeplinit obligațiile care au derivat din proiectul de management în conformitate cu ordinele/dispozițiile/hotărârile autorității (HCL)”.

Anamaria NEDELCOFF

Anamaria Nedelcoff

anamaria.nedelcoff@gmail.com

nedelcoff has 423 posts and counting.See all posts by nedelcoff

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.