Exproprieri pentru linia ferată de mare viteză între Simeria și Curtici

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-SA derulează implementarea proiectului „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria”, proiect de interes național, finanțat din fonduri europene nerambursabile și cuprins în Master – Planul General de Transport al României, aflat în prezent în etapa de execuție a lucrărilor.

În conformitate cu prevederile legale privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (Legea nr. 255/2010 și Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010), pentru asigurarea suprafețelor de teren necesare execuției lucrărilor, CNCF „CFR” SA a întreprins demersurile necesare exproprierii, respectiv a fost promovate și aprobate Hotărârile de Guvern nr. 455/2017, 456/2017 și au fost parcurse etapele specifice procedurii de expropriere (consemnarea sumelor pentru despăgubire, notificarea persoanelor expropriate, emiterea Deciziilor de Expropriere etc,), finalizate prin intabularea coridorului de expropriere.

O firmă din București va întocmi serviciile specifice (întocmirea documentațiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor) in vederea dobândirii prin expropriere/transfer a suprafețelor suplimentare de teren necesare execuției lucrărilor -„Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria”

„Sunt necesare suprafețe suplimentare de teren pentru execuția lucrărilor după cum urmează subtronsonul 2a: Km 614 – Cap Y Bârzava – aproximativ 115.261,00 mp; subtronsonul 2b: Cap Y Bârzava – Cap Y Ilteu – aproximativ 56.000,00 mp;  subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada – aproximativ 49.550,00 mp; tronsonul 3: Gurasada – Simeria – aproximativ 13.700,00 mp”, arată documentul.

 

CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L este societatea care și-a adjudecat contractul în valoare de 126.000 de lei pentru realizarea documentațiilor.

Pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a căii ferate Frontieră – Curtici – Simeria este necesară exproprierea a 191 de imobile. Până în prezent, în cea mai mare parte, lucrările au fost executate pe terenuri aflate în proprietate publică a statului.

Acestea sunt situate pe raza unităţilor administrativ – teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Brănişca, Veţel, Şoimuş, Deva şi Simeria din judeţul Hunedoara. Suprafața prevăzută este de 48.064 mp teren, 1.678 mp construcţii şi 384 ml împrejmuiri. Sumele estimate aferente despăgubirilor sunt în valoare de 966.382 lei.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *