Organizaţia Salvaţi Copiii consideră că noua Lege a Educaţiei Naţionale nu va contribui la combaterea inechităţilor sociale. Ce propuneri face organizația

Organizaţia Salvaţi Copiii consideră că prevederile proiectului Legii învăţământului preuniversitar vor adânci inegalităţile dintre elevi, recomandând reintroducerea bursei de studiu şi renunţarea la posibilitatea colegiilor naţionale de a organiza examene proprii de admitere la liceu.

Organizaţia Salvaţi Copiii România a transmis, luni, printr-un comunicat de presă, mai multe recomandări legate de prevederile proiectului Legii învăţământului preuniversitar.

Recomandările propuse de organizaţie sunt:  renunţarea la posibilitatea colegiilor naţionale de a organiza examene proprii de admitere la liceu, reintroducerea bursei de studiu, revenirea la aprobarea anuală a cuantumului minim al burselor şcolare prin HG, stabilirea unitară, la nivel naţional, a criteriilor de acordare a burselor şcolare, prin Statutul elevului, fără posibilitatea autorităţilor publice locale sau a unităţilor de învăţământ de a stabili criterii specifice şi introducerea în textul proiectului de lege a dreptului elevilor de a beneficia de un laptop cu conexiune la internet, primit în comodat pe toată durata ciclului de studii.

Organizaţia Salvaţi Copiii consideră că noua Lege a Educaţiei Naţionale nu va contribui la combaterea inechităţilor sociale.

„Ţinând cont de fenomenul extins al neparticipării şcolare în raport cu populaţia şcolară – 286.150 de copii între 7 şi 17 ani erau în afara şcolii la 1 ianuarie 2021, din totalul de aproximativ 2.500.000 de copii de vârstă şcolară – Salvaţi Copiii România consideră că, în forma propusă, Legea Educaţiei Naţionale nu va fi în măsură să contribuie la combaterea inegalităţilor sociale şi teritoriale şi la asigurarea unui climat şcolar pozitiv pentru învăţare, necesare pentru reuşita şcolară a tuturor copiilor, indiferent de vulnerabilitatea socio-economică a familiilor şi comunităţilor în care aceştia trăiesc”, se arată în comunicatul Salvaţi Copiii.
Sursa citată menţionează că proiectul de lege propus nu conţine dispoziţia legală în vigoare care stabileşte alocarea anuală din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale a unui minimum 6% din Produsul Intern Brut, iar în locul acesteia a fost introdusă o nouă dispoziţie care face referire la alocarea a 15% din bugetul general consolidat.
Organizaţia Salvaţi Copiii propune renunţarea la stabilirea unui prag minim de cheltuieli pentru învăţământ în legea educaţiei, neaplicabil din perspectivă constituţională, şi promovarea ideii de creştere dinamică a cheltuielilor pe măsura dezvoltării capabilităţilor de cheltuire utilă a fondurilor publice; introducerea unui coeficient de ajustare a costului standard per elev pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă; promovarea unor creşteri graduale a veniturilor cadrelor didactice pe măsura şi cu condiţia reprofesionalizării continue a acestora.
În privinţa burselor, Salvaţi Copiii mai recomandă, pe lângă reintroducerea bursei de studiu, şi revenirea la aprobarea anuală a cuantumului minim al burselor şcolare prin HG, cu obligaţia majorării acestora cel puţin cu rata inflaţiei şi a cuantumului şi numărului burselor prin hotărârea consiliului local. De asemenea, Salvaţi Copiii consideră că trebuie să existe stabilirea unitară, la nivel naţional, a criteriilor de acordare a burselor şcolare, prin Statutul elevului, fără posibilitatea autorităţilor publice locale sau a unităţilor de învăţământ de a stabili criterii specifice. Totodată,  bursele de performanţă (de merit) trebuie acordate din oficiu.
Organizaţia Salvaţi Copiii susţine că protecţia elevilor împotriva oricărei forme de violenţă este insuficient reglementată şi propune mai multe măsuri, printre care: introducerea interdicţiei totale a oricărei forme de pedeapsă corporală sau tratament degradant în activităţile şcolare;
consacrarea responsabilităţii unităţilor şcolare a-şi întocmi propriile strategii şi planuri de asigurare şi de menţinere a unui climat social adecvat educaţiei de calitate şi de a crea grupurile de acţiune anti-bullying; introducerea modulelor de studiu privind violenţa psihologică la adresa elevilor în cadrul formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.
Salvaţi Copiii a mai precizat că în privinţa procedurii de admitere în licee, „cadrul juridic este impredictibil, prezintă risc de corupţie şi creează avantaje competitive elevilor din familii care  pot asigura meditaţii copiilor”.
„Deşi nu sunt definite, colegiile naţionale dobândesc dreptul de a organiza propriile concursuri de admitere în clasa a IX-a (pentru maximum 90% din locurile din planul de şcolarizare), iar repartizarea computerizată la licee se va desfăşura exclusiv pe baza mediei obţinute la evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a, neexistând nicio referire la transdisciplinaritatea evaluării şi nici la evaluarea competenţelor de utilizare a calculatorului, însuşirea unei limbi de circulaţie internaţională ori proba de evaluare a competenţelor civice şi sociale”, a mai menţionat sursa citată.
Organizaţia Salvaţi Copiii mai propune reglementarea materiilor la care se susţine examenul de Evaluare Naţională în aşa fel încât să fie corelat cu profilul absolventului de gimnaziu şi să verifice însuşirea de către elevi a unor competenţe minime pe care sistemul de educaţie trebuie să le formeze – includerea unor probe care să evalueze competenţele digitale, civice şi sociale, precum şi de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională, dar şi luarea în considerare a notelor din gimnaziu în calculul mediei de admitere la liceu, într-un procent de minimum 20% şi/sau a Evaluării Naţionale din clasa a VI-a ori a rezultatelor obţinute la examene anuale naţionale, cu subiect unic, susţinute transdisciplinar în timpul celor patru ani de gimnaziu.
Organizaţia Salvaţi Copiii mai recomandă reglementareaobligaţiei de a exista o cantină în fiecare unitate şcolară cu un flux mai mare de 500 de elevi/zi, precum şi în unităţile de învăţământ cu risc crescut de abandon şcolar (3.235 de unităţi la nivelul lunii decembrie 2021, identificate de Ministerul Educaţiei prin Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie), dar şi
precizarea modalităţilor de derulare în unităţile şcolare a programelor de educaţie pentru sănătate şi a componentelor acestora.
Salvaţi Copiii doreşte modificări şi în privinţa transportului elevilor.
„Revenirea la forma introdusă în Legea Educaţiei Naţionale prin Legea nr. 226/2020, adică gratuitate la transportul organizat sub formă de serviciu public, precum şi decont la unitatea de învăţământ pentru serviciile de transport care nu sunt servicii publice, cu finanţarea acestor cheltuieli de la bugetul de stat la bugetele locale/unităţilor de învăţământ. Introducerea precizării că alocarea de sume către autorităţile locale nu este una facultativă”, a precizat Salvaţi Copiii.
Organizaţia mai propune reducerea efectivului de elevi într-o clasă la maximum 15-20 de persoane, fără excepţii şi desfiinţarea actualelor inspectorate şcolare şi înfiinţarea unor noi structuri deconcentrate – „direcţii judeţene de politici educaţionale şi evaluări naţionale”, cu rol exclusiv în realizarea şi îndeplinirea de politici educaţionale, precum şi organizarea examenelor naţionale.

news.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *