MEN: 21 de proiecte de acte normative, se vor regăsi pe agenda de lucru în anul 2018

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat, joi, că a introdus în Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative, dintre care trei reprezintă priorităţi. Acestea vizează acordarea unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi, aprobarea Metodologiei de funcţionare a creşelor şi înfiinţarea Centrului pentru Formare Continuă în Limbile Minorităţilor Naţionale.

Potrivit MEN, dintre cele 21 de propuneri de acte normative, trei reprezintă priorităţi pentru anul 2018.

Este vorba despre Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, Hotărârea de Guvern de modificare şi completare a HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor servicii de educaţie timpurie antepreşcolară şi Hotărârea de Guvern privind înfiinţarea Centrului pentru Formare Continuă în Limbile Minorităţilor Naţionale.

Celelalte 18 proiecte de acte normative ce vor fi iniţiate de MEN în acest an se numără vizează şcolarizarea în România a românilor de pretutindeni, a cetăţenilor străini şi a bursierilor statului român, aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului III – studii universitare de doctorat, aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019, dar şi aprobarea Metodologiei pentru ierarhizarea programelor de studii şi gruparea pe clase a universităţilor.

De asemenea, MEN îşi propune să aprobe Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019, să stabilească domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi  numărul maxim de  studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 – 2019 şi să completeze legislaţia privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar.

MEN mai are în vedere adoptarea unor hotărări care să reglementeze salarizarea funcţiilor de conducere din învăţământul preuniversitar de stat, acordarea indemnizatiei în raport de zona geografică, participarea României la „Studiul privind îmbunătăţirea eficienţei utilizării resurselor şcolare”, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, aprobarea Strategiei privind modernizarea infrastructurii educaţionale, aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a Registrului Naţional al Calificărilor.

În plus, MEN vrea să stabilească norme metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege şi din sume defalcate din T.V.A.

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.