Municipalitatea de la Deva vrea să își optimizeze activitatea

Municipalitatea de la Deva vrea să își optimizeze activitatea. În acest sens a fost demarată procedura de achiziționare pachete sistem informatic integrat, inclusiv implementarea fluxurilor de lucru, pentru proiectul „Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”. Este un proiect finanțat din fonduri europene și are o valoare de 1.964.000  lei.

„Având în vedere obiectul contractului, respectiv achiziționarea de pachete sistem informatic integrat, inclusiv implementarea fluxurilor de lucru, pentru proiectul „Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”, cod SMIS 126422, scopul, respectiv obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Deva, prin fundamentarea strategică, simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor/ fluxurilor interne de lucru), și front-office pentru serviciile publice furnizate. În cadrul proiectulului este prevăzută achiziționarea unor pachete sistem informatic integrat, inclusiv implementarea fluxurilor de lucru precum și a unui server pentru stocarea informației din cadrul programului integrat. Contractul la care face referire prezentul Caiet de sarcini presupune furnizarea și implementarea unui sistem informatic „la cheie”, urmând ca, la finalul proiectului, Primăria Deva să beneficieze de un sistem informatic complet funcțional, configurat în baza specificului său, iar utilizatorii interni să fie instruiți pentru utilizarea eficientă a acestuia. Obiectul contractului este următorul: Sistemul informatic integrat va asigura furnizarea și implementarea următoarelor subsisteme informatice (inclusiv dotarea hardware): 1. Platformă integrată pentru servicii electronice, conținând: a. Portal web internet de furnizare a serviciilor electronice pentru cetățeni; b. Componenta de management a fluxurilor de lucru și activităților aferente serviciilor electronice; c. Portal web – Componentă de bugetare participativă; d. Soluție de notificări termene de plată, mecanisme urmărire grad de colectare; e. Aplicație mobilă pentru servicii electronice; f. Soluție de semnătură electronică; g. Soluție de plată electronică; h. Soluții de securitate și asigurarea compleanței cu GDPR. Această platformă va conține atât componentă Front-end cât și componentă Back-end. 2. Site web pentru instituție 3. Soluție raportare indicatori servicii electronice 4. Sistem de tip terminal self-service pentru servicii electronice 5. Server + Windows Server + CAL – uri necesare soluției pt. minim 100 utilizatori (sau Linux, RedHat Enterprise) și Licență SQL Server (sau alt software de baze de date similar) 6. Instruirea grupului țintă (min 50 persoane, utilizatori și administratori)”, arată documentul.

Ofertele se depun în termen de 20 de zile, până în data de 23 februarie. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1. „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *