Ordonanţa de urgenţă care modifică Programul „O familie, o casă”, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, de la ora 17.00, un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică ordonanţa de urgenţă a Guvernului 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă”. Astfel, plafonul pentru creditele luate prin acest program va fi majorat de la 70.000 de euro la 140.000 de euro. Beneficiarii sunt persoane fizice care nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul/soţia nicio locuinţă sau deţin una mai mică de 50 mp. Valoarea creditului este de maxim 140.000 euro penttru locuinţele noi, recepţionate sau consolidate în ultimii 5 ani, garantat de stat în procent de 60% din valoarea creditului, exclusiv accesoriile, reprezentând maxim 85% din preţul de achiziţie al locuinţei. Un plafon de maxim 70.000 euro este acordat pentru celelalte categorii de locuinţe, garantat de stat în procent de 50% din valoarea creditului, exclusiv accesoriile, reprezentând maxim 95% din preţul de achiziţie al locuinţei.

„Valoarea creditului destinat achiziţiei unei locuinţe care se încadrează în categoria prevăzută la alin. (1^2) şi (1^3) este de maximum 140.000 EUR, echivalent lei, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 60% din valoarea creditului, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, reprezentând maximum 85% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei. Creditul acordat unui beneficiar pentru achiziţia celorlalte categorii de locuinţe este în valoare maximă de 70.000 EUR, echivalent lei, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea creditului, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, reprezentând 4 maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei”, arată proiectul de OUG.

Executivul are spre adoptare miercuri şi proiectul de ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM Leasing de echipamente şi utilaje.

„Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanţările de tip leasing destinate achiziţionării prin intermediul finanţatorilor de bunuri mobile noi şi/sau second hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, astfel:

a) în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar;

b) în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar;”, potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă.

Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă prevede completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret.

De asemenea, Guvernul are în discuţie şi aprobare şi proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Totodată, Executivul are înscrisă pe ordinea de zi a reuniunii de miercuri proiectul de ordonanţă de urgenţă  pentru modificarea şi completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice.

Pe ordinea de zi figurează şi 11 proiecte de hotărâre de Guvern, precum şi două memorandumuri.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.