Pentru a doua oară, CNSC anulează o licitație  a ApaServ

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a anulat o licitație a ApaServ Valea Jiului pentru reabilitarea sistemelor de apă și canal din municipiul Lupeni. La finalul anului trecut  asocierea Vires Construct SRL – Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce SLU, prin lider de asociere VIRES CONSTRUCT SRL a formulat o contestație împotriva rezultatului procedurii, aferent lotului 2 și a “procesului/elor – verbal/e de evaluare a propunerii financiare, raportului procedurii, precum şi a tuturor actelor subsecvent/e emiterii raportului procedurii, acte emise de APA SERV VALEA JIULUI SA”, în procedura, licitație deschisă, organizată pentru atribuirea unui contract având ca obiect „Reabilitare aducțiune, rețele de apă și canalizare în UAT Lupeni”. Societățile au  solicitat Consiliului anularea actelor atacate și obligarea entității contractante la reluarea procedurii, prin reevaluarea ofertei sale.

După ce au analizat documentele depuse la dosar, cei de la CNSC au decis în favoarea asocierii de firme.

“Admite contestația depusă de VIRES CONSTRUCT SRL și dispune anularea adresei de comunicare privind rezultatul evaluării propunerii financiare (…), și a procesului – verbal de evaluare a ofertelor financiare (…) în partea vizând respingerea ofertei asocierii Vires Construct SRL – Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce SLU pentru lotul 2. Obligă entitatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei Consiliului, să continue procedura de evaluare a ofertei asocierii Vires Construct SRL – Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce SLU pentru lotul 2, cu luarea în considerare a aspectelor analizate, pornind de la premisa că evaluarea acestei oferte nu a fost finalizată, așa cum s-a menționat, în motivare”, arată decizia CNSC.

Contractul „Reabilitare aducțiune, rețele de apă și canalizare în UAT Lupeni” are o valoare totală de peste 42 de milioane de lei.

Lotul al doilea, cel care a fost contestat prevede „reabilitare rețele de apă pe o lungime de aproximativ 8,5km; construirea stației de pompare a apei potabile Ștefan; reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aproximativ 4,1km; construirea unei stații de pompare a apelor uzate Lupeni Est; procurare și montaj apometre”.

Doar această componentă a contractului are valoarea de 14.506.677 RON si nu include sumele reprezentand ,,cheltuieli diverse și neprevăzute”.

 

Monika BACIU

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.