Recunoașterea calificărilor obținute în România, simplificată pentru Uniunea Europeană

Calificările obținute de absolvenții universităților din România vor putea fi uniformizate cu cele din Uniunea Europeană. Diplomele absolvenților sunt recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene, însă există câteva lacune în ceea ce privește calificările. Astfel, în acest sens, în trei ani, calificările dobândite de absolvenții universităților din țară vor fi corelate cu cele din Uniunea Europeană.

“La consiliul rectorilor la Brașov s-a pus problema adaptării învățământului la cerințele angajatorilor. Este un proiect mare care demarează acum și se vor aduce la același nivel calificările de pe piața românească cu calificările din Uniunea Europeană. Asta înseamnă să le simplificăm, să le uniformizăm, să le punem în acord cu calificările din Uniunea Europeană pentru că un absolvent de-al nostru să aibă în foaia matricolă calificări cu care să poată merge oriunde în Europa să se poată angaja. S-ar putea să însemne o pregătire mai generală în primii 4 ani, sau 3 ani de licență și o pregătire focalizată și mai îngustă cu mai multe domenii de master, la nivelul doi și la doctorat”,  a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universității Petroșani.

Calitatea școlii românești este recunoscută pe plan mondial, însă acum se dorește o simplificare în ceea ce privește studiile universitare de licență și o aprofundare a studiilor de masterat și doctorat.

“Absolvenții noștri au o pregătire foarte bună, dar acolo (în Uniunea Europeană – n.r.) se lovesc de câteva elemente birocratice printre care și faptul că în foaia matricolă la calificări se specifică anumite calificări fie pe care ei nu le au, fie pe care absolventul le-a dobândit, dar nu sunt menționate în foaia matricolă. De aici apare această problemă pe care dorim să o reglăm și sperăm că în vreo 3 ani să facem o corelare între Registrul național al calificărilor din România și calificările din Uniunea Europeană”,  a mai spus sursa citată.

Ministerul Educației Naționale – prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – evaluează și recunoaște actele de studii deținute de cetățenii Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, membrii de familie ai acestora, precum și beneficiari de o formă de protecție internațională, în vederea continuării studiilor în România, precum și a celor deținute de cetățenii din statele non-UE, în vederea accesului pe piața forței de muncă din România. CNRED recunoaște actele de studii de nivel universitar (licenţă, master şi doctorat) prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște automat actele de studii obținute la universități din UE și universități de prestigiu din alte state sau cu aplicarea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei, domeniul de studii și/sau specializarea. În procedura de recunoaștere în vederea continuării studiilor, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior din România. Documentul emis de CNRED, în urma evaluării, este Atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor, document care permite continuarea studiilor sau accesul pe piața forței de muncă din România.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.