S-a discutat ieri, în ședința de guvern

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 septembrie 2017, ora 14:00

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/LG-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/LG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 2 lit.f) din Legea nr.294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/LG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafoanelor aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HGANEXANF.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii şi descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-44.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-45.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 26 iulie 2017 şi 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-46.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-47.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Facultatea de Bioinginerie Medicală” la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Gr.T. Popa” Iaşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-48.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-49.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-50.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-SA, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-SA -Sucursalele Regionale CF Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz.

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-54.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime-SA Galaţi

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-51.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-52.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Identității Naţionale în administrarea Academiei Române

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HGANEXE-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-53.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-55.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ”ROMGAZ” S.A şi ”AMROMCO ENERGY” S.R.L

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-56.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenția Naţională pentru Resurse Minerale şi ”AMROMCO ENERGY” S.R.L

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-57.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi a unor Acorduri petroliere de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenția Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ”ROMGAZ” S.A

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-58.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Convenţiei de securitate socială între România şi Republica Argentina
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu
 3. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea modalităţilor de gestionare a unor problematici trans-sectoriale în negocierile curente de la nivelul Consiliului UE, precum şi în perspectiva pregătirii Preşedinţiei române a Consiliului
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind cooperarea în domeniul turismului
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor de recrutare în vederea ocupării de posturi vacante corespunzătoare unor funcţii publice, de conducere şi execuţie, din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei

 

 1. RAPOARTE
 2. RAPORT privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2016

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind activitatea Consiliului Concurenței în domeniul ajutorului de stat desfășurată în semestrul I 2017

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES, iniţiată de domnul senator PSD Lucian Romașcanu împreună cu un grup de senatori PSD
 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 45 din Legea minelor nr. 85/2003, iniţiată de domnul deputat PNL Florin Roman, împreună cu un grup de deputați PNL
 4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193/1, din data de 19 iulie 2016, iniţiată de domnul senator PNL Daniel Zamfir şi un grup de parlamentari PNL
 5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea art. 587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, iniţiată de domnul senator UDMR Cseke Attila- Zoltan împreună cu un grup de parlamentari UDMR
 6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 874 alin. (1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, iniţiată de domnul deputat PSD Alexandru Stănescu împreună cu un grup de parlamentari PSD, ALDE
 7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, iniţiată de domnul senator USR Adrian Wiener împreună cu un grup de parlamentari USR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *