Statutul Companiei Naţionale de Investiţii, modificat astfel încât să poată desfăşura lucrări în mai multe domenii

Guvernul a modificat, în şedinţa de joi, statutul Companiei Naţionale de Investiţii astfel încât să poată desfăşura, în exerciţiul financiar următor, proiecte în mai multe domenii. Astfel, CNI va putea face lucrări şi la instituţii de învăţământ preuniversitar, dar şi la unităţi sanitare din mediul rural.

Şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a afirmat, după şedinţa de Guvern de joi, că a fost adoptat un act normativ pentru modificarea statutului Companiei Naţionale de Investiţii în vederea pregătirii acestei instituţii pentru derularea proiectelor cu finanţare europeană din  exerciţiul financiar următor 2021-2027.

„(…) practic, CNI va putea extinde aria zonelor de lucrări pe care le poate desfăşura, de la instituţii de învăţământ de stat cum era în prezent, la unităţi de învăţământ de stat, cu alte cuvinte nu numai din unităţi de învăţământ superior de stat, ci şi unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în general unităţi şcolare. De asemenea, CNI va putea derula lucrări pentru unităţi sanitare nu numai în mediul urban, dar şi în mediul rural. De asemenea, au fost introduse ca şi programe de interes în cadrul acestei companii drumurile de interes local şi judeţean şi, de asemenea, au fost introduse lucrările de epurare şi alimentare cu apă. Sunt obiective de investiţii pe care CNI, în urma adoptării acestui act normativ, le va putea derula cu finanţare din exerciţiul financiar următor”, a spus Dancă.

Potrivit Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii S.A.

„Actul normativ reglementează faptul că CNI va implementa proiecte/programe finanţate din fonduri europene în perioada de 2014-2020 şi perioada 2021-2027, în cadrul următoarelor programe operaţionale: Programul Operaţional Infrastructură Mare, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Regional. De asemenea, potrivit Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., se propune crearea a două noi subprograme care să vizeze realizarea de „Drumuri de interes local şi drumuri de interes judeţean” şi realizarea de „Fose septice, staţii de microepurare şi sisteme de alimentare cu apă”, arată sursa citată.

Potrivit ministerului, în acest fel se creează cadrul legal pentru derularea unor investiţii de construire, reabilitare, modernizare a infrastructurii rutiere de la nivel local şi judeţean, la cererea beneficiarilor, precum şi cadrul legal pentru realizarea de investiţii privind dezvoltarea reţelelor la nivel naţional în sectorul colectării, epurării apelor uzate şi al sistemelor de alimentare cu apă, dat fiind faptul că, în prezent, o mare parte a locuitorilor României nu beneficiază de utilităţile de bază (apă curentă, canalizare). În vederea evitării dublei finanţări, se va avea în vedere instituirea unei prevederi prin care beneficiarii vor avea obligaţia depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere, din care să reiasă că nu beneficiază de fonduri din alte surse pentru cheltuielile eligibile prin viitoarele subprograme.

„Provocarea teritorială majoră este reprezentată de acele zone în care există o incidenţă scăzută în ceea ce priveşte echiparea cu infrastructură edilitară şi pentru care asigurarea conformităţii ar genera costuri financiare ridicate, cu sporirea cheltuielilor aferente operaţiunilor de mentenanţă a infrastructurii tehnico-edilitare necesare, motiv pentru care alternativa o poate reprezenta construirea unor fose septice moderne, complet echipate pentru conformarea la condiţiile impuse de protejarea mediului, respectiv amplasarea unor microstaţii de epurare”, arată MLPDA.

Totodată, pentru a facilita accesul la finanţare pentru potenţialii beneficiari, au fost redefinite două dintre subprogramele existente. Concret, subprogramul ”Instituţii de învăţământ superior de stat” devine ”Institutuţii de învăţâmânt de stat” (astfel încât să poată fi finanţate şi instituţii din învăţământul preşcolar şi şcolar care, până la această dată, erau excluse din acest subprogram), iar subprogramul ”Unităţi sanitare din mediul urban” devine ”Unităţi sanitare” (astfel încât să poată fi incluse spre finanţare şi realizarea de instituţii medicale în mediul rural – de exemplu, realizarea dispensarelor în mediu rural care ar putea prelua şi trata cazurile uşoare în proximitatea domiciliului pacientului).

Compania Naţională de Investiţii este o societate comercială care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi are o experienţă de 18 ani în domeniul construcţiilor cu peste 1.870 de investiţii finalizate şi predate către beneficiari cu o valoare de peste 5,2 miliarde de lei. În prezent, are în implementare peste 460 de obiective a căror valoare depăşeşte 4,6 miliarde de lei.

viewscnt

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *