Centrul Teritorial Deva al ASE Bucureşti: Admitere online pentru studii de masterat

Academia de Studii București – Centrul Teritorial Deva organizează admitere online pentru programul de masterat “Managementul afacerilor mici şi mijlocii”, învăţământ de zi cu frecvenţă, cu durata de doi ani (50 locuri).

Înscrierea se desfăşoară online, în perioada 20-22 iulie 2020, pe platforma admitere.ase.ro, unde candidaţii vor încărca dosarul de concurs şi vor achita taxa de înscriere.

Admiterea se face prin concurs, desfăşurat online, pe admitere.ase.ro. Candidaţii vor fi ierarhizaţi după media de admitere, calculată ca medie ponderată între rezultatele la proba de specialitate – 40% (test grilă, susţinut online, în data de 24 iulie 2020) şi media obţinută la examenul de licenţă – 60%.

Tematica şi bibliografia pentru testul grilă pot fi consultate pe platforma admitere.ase.ro, accesând linkul: https://admitere.ase.ro/masterat2020/pdf/Metodologie_admitere_masterat_25_mai_2020.pdf.

Persoanele care nu sunt familiarizate cu mediul online pot solicita suport din partea Centrului Teritorial Deva al ASE București (Deva, Piaţa Unirii, nr. 3, tel. 0772.168.483 sau 0372.790.592).

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

-copia diplomei de licenţă (sau echivalentă)/adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2020)

-copia foii matricole sau a suplimentului la diplomă de la licenţă

-copia diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) şi a foii matricole (sau echivalentă)

-copia certificatului de naştere

-copia cărţii de identitate

-copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul)

-declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează să nu urmeze simultan mai mult de două programe de studii universitare (se completează pe admitere.ase.ro)

-o fotografie tip legitimaţie

-copia adeverinţei medicale (eliberată de medicul de familie), din care să rezultate că solicitantul este apt pentru înscrierea la master

-dovada achitării taxei de înscriere (în cazul plăţii prin virament bancar)

-declaraţie pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii.

Candidaţii care nu au absolvit programele de licenţă la ASE Bucureşti, promoţia 2020 vor completa, la înscriere, datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este 250 de lei.

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021 este 5.000 de lei şi poate fi achitată în două rate. Prima rată (50% din taxă) se va achita online, în perioada 27-29 iulie 2020.

Informații suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0772.168.483 și 0372.790.592 sau pe adresa de e-mail asedeva2017@gmail.com (Centrul Teritorial Deva al Academiei de Studii Economice din București).

De asemenea, detalii cu privire la înscrierea şi admiterea online pentru programul de masterat “Managementul afacerilor mici şi mijlocii” – Centrul Teritorial Deva sunt disponibile pe admitere.ase.ro (link: https://admitere.ase.ro/masterat2020/index.asp).

Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *