CNAS: Aplicarea actualului Contract-cadru se prelungeşte până la 31 martie 2023

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că aplicarea actualului Contract-cadru se prelungeşte până la 31 martie 2023, decizia fiind luată pentru asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, având în vedere că nu a fost finalizată aprobarea legii bugetului pe anul viitor. Totodată, de la 1 ianuarie se extinde pachetul minimal de servicii care se acordă în asistenţa medicală primară persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat. Tot de la 1 ianuarie, contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare continuă se va realiza pe baza indicatorilor specifici spitalelor.

„Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 (HG nr. 696/2021) a fost prelungit până la data de 31 martie 2023 printr-o Hotărâre adoptată în cadrul şedinţei de guvern de astăzi. Principalul motiv al prelungirii aplicabilităţii actului normativ este asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, având în vedere nefinalizarea, până la această oră, a traseului decizional de aprobare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023”, arată CNAS, luni, într-un comunicat de presă.

Totodată, s-au introdus în actul normativ şi unele prevederi noi, cu aplicare de la 1 ianuarie 2023.

Astfel, se extinde pachetul minimal de servicii care se acordă în asistenţa medicală primară persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat, în acord cu prevederile Programului pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România convenit cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Urmează ca aceste persoane să aibă acces la o paleta mai largă de servicii medicale la medicul de familie, cum ar fi consultaţiile pentru afecţiuni cronice, precum şi consultaţiile de prevenţie acordate in aceeaşi modalitate ca şi persoanelor asigurate. Detaliile acordării acestor servicii urmează să fie reglementate prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, care de asemenea vor fi modificate.

”Hotărârea de Guvern stabileşte totodată şi modalitatea de evidenţiere, raportare şi decontare a serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate în cabinetele de medicină de familie. Pentru aceste servicii se stabilesc tarife exprimate în puncte de valoare egală cu punctele pentru serviciile acordate persoanelor asigurate, iar cabinetele de medicină primară vor încheia cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale pentru furnizarea de servicii medicale către persoanele neasigurate. Finanţarea acestor servicii se va face din bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Sănătăţii”, mai arată CNAS.

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2023 încetează aplicabilitatea prevederilor OUG nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, conform cărora decontarea serviciilor medicale spitaliceşti s-a realizat la nivelul cheltuielilor efective. De la data respectivă contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare continuă se va realiza pe baza indicatorilor specifici spitalelor.

Reprezentanţii CNAS precizează că toate tarifele pentru decontarea serviciilor medicale spitaliceşti, atât pentru spitalizarea continuă, cât şi pentru cea de zi, dar şi pentru serviciile medicale în scop diagnostic-caz, acordate în ambulatoriul de specialitate clinic, care sunt finanţate din fondul alocat pentru asistenţă medicală spitalicească, şi care sunt similare unor servicii medicale standardizate acordate în spitalizare de zi, au fost ajustate ţinându-se cont de inflaţie.

„Prelungirea aplicării Contractului-cadru are rolul de a asigura serviciile medicale necesare populaţiei la timp, în mod echitabil şi eficient. Pe de altă parte, modificările şi completările introduse de la 1 ianuarie 2023 reprezintă un pas în plus în procesul de inversare a piramidei serviciilor de asistenţă medicală, prin creşterea ponderii serviciilor acordate în ambulatoriu şi prin reducerea numărului cazurilor de internări nejustificate, care ar putea fi tratate în condiţii de siguranţă de medicii de familie”, a declarat Adela Cojan, preşedintele CNAS.

 

news.roviewscnt

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *