La Vălișoara se clarifică aspectele privind eliberarea titlurilor de proprietate

În aceste zile, în satele comunei Vălișoara se dezbat noile prevederi legale în ceea ce privește regimul eliberării titlurilor de proprietate. Acest lucru este necesar deoarece a apărut Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, care, la articolul 27, alineat 2, indice 3, nou introdus, prevede următoarele: “În cazul terenurilor aferente locuinței, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel: a) dacă solicitanții figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale; b) dacă terenul este în proprietatea statului român și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi; c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane”.

În acest sens, au avut deja loc, în satele aparținătoare Dealu Mare și Stoeneasa, întâlniri ale cetățenilor cu reprezentanții Comisiei Locale de Fond Funciar din cadrul Primăriei comunei Vălișoara în vederea clarificării tuturor aspectelor necesare în vederea depunerii cererilor pentru eliberarea titlurilor de proprietate. Următoarele întâlniri de gen se vor desfășura joi, 8 noiembrie, la ora 12.00, la Vălișoara, și sâmbătă, 10 noiembrie, la ora 15.00, la Săliștiora, la căminele culturale din cele două localități mai sus menționate.

Trebuie precizat faptul că prevederile din Legea nr.231/2018 sunt valabile până la data de 9 decembrie a.c.

 

Amarildo Szekely

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *