Noutăți în medicina ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice și acupunctură

Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018 în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice și pentru acupunctură.

 1. În Pachetul de servicii de bază – au fost introduse servicii noi, precum și specialități noi, respectiv:
 • Îngrijiri paliative în ambulatoriu acordate de către medicii cu competență/atestat în paliație în baza biletului de trimitere (valabilitatea biletului de trimitere este de 60 de zile calendaristice):

– se acordă și se decontează 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună;

– punctajul acordat fiecărei consultații este de 18 puncte;

– în cadrul consultațiilor, medicii pot recomanda:

 •  servicii medicale paraclinice (similar cu medicul de familie);
 •   medicamente, tratament igieno-dietetic și instruire în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice o îngrijiri paliative la domiciliu;
 •  servicii de sănătate conexe actului medical furnizate de: psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie; kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţi; psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped.

 

 • Specialități noi în Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică.

Specialități noi care pot efectua unele proceduri diagnostice și terapeutice

– În cadrul secțiunii „Procedurile terapeutice/ tratamente chirurgicale simple” – la serviciul „recoltare material bioptic” – au fost prevăzute noi specialităţi care pot efectua acest serviciu: chirurgie generală, chirurgia și ortopedia pediatrică;

– În cadrul secțiunii „Procedurile terapeutice/ tratamente chirurgicale simple”:

 •  „tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate” – specialităţi noi care pot efectua acest serviciu: ortopedie și traumatodologie
 •  „tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză” – specialităţi noi care pot efectua acest serviciu: chirurgie generală
 •  „electrochirurgia/ electrocauterizarea tumorilor cutanate/ leziune” – specialităţi noi care pot efectua acest serviciu: chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă.
 • Au fost introduse în pachetul de bază Servicii medicale în scop diagnostic – caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi ce pot fi efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic; serviciile medicale în scop diagnostic – caz sunt decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul aferent asistenţei medicale spitalicești numai dacă au fost efectuate toate serviciile din structura cazului. Serviciile medicale în scop diagnostic-caz sunt:
 •  supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV);
 •  supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV);
 •  screening prenatal (S11 – S19+6 zile);
 •  supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional);
 •  supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară);
 •  supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III);
 •  depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sânului;
 •  depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sânului cu suspiciune identificată mamografic
 •  depistarea și diagonsticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin;
 •  depistarea și diagonsticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin cu examen citologic;
 • diagonsticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin.

Aceste servicii se contractează numai de unităţi medicale care îndeplinesc anumite condiţii de calitate şi siguranţă a actului medical.

În corelație au fost dezvoltate reglementări privind serviciile/ procedurile ce sunt efectuate în cadrul acestor servicii în scop diagnostic-caz, condițiile acordării acestora, modalitatea de contractare și decontare.

 

 1. În Anexa 13 unde este prevăzută lista afecțiunilor care permit prezentarea direct la medicul specialist din ambulatoriu (fără bilet de trimitere de la medicul de familie):
 • s-au eliminat:

– ulcer peptic gastro-duodenal;

– rahitismul carenţial comun;

– supraponderea pediatrică

 • pentru „Afecţiuni ale aparatului lacrimal” a fost modificată grupa de vârstă de la 1-3 ani la 0-3 ani;
 • pentru „bolile rare” s-a precizat că în această categorie se regăsesc bolile rare prevăzute în Programele naționale cu scop curativ
 • a fost redefinită grupa bolilor psihice astfel: „Boli psihice (grup diagnostic schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, grup diagnostic tulburări ale dispoziției, autism, ADHD, boli psihice la copii)”.

Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu – 2,8 lei (în prezent 2,2 lei).

 

 

Biroul de presă

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *