Specialiștii Primăriei Hunedoara, despre modificarea tarifelor solicitate de PROSERV SA: ”Sunt îndeplinite prevederile legale”

Creșterea salariului minim pe economie, creșterea redevenței și tarife neschimbate de mai bine de trei ani. Acesta este motivul pentru care conducerea SC PROSERV SA Hunedoara solicită modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciilor de salubrizare a municipiului Hunedoara. Totul, în cadrul unui proiect de hotărâre, suspus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Hunedoara.

În memoriul tehnico-economic anexat proiectului de hotărâre, operatorul motivează necesitatea modificării tarifelor, invocând următoarele:

creșterea salariului minim pe economie de la 900 de lei în 2014, la 1450 de lei de la 1.02.2017;

creșterea redevenței de la 5911 lei/lună la 6079 lei/lună.

De asemenea, specialiștii Primăriei municipiului Hunedoara (directorul tehnic Ladislau Demeter și șeful Serviciului ADPP, Marinel Poantă), concluzionează, în Raportul ce însoțește proiectul de hotărâre, următoarele:

”Având în vedere prevederile art. 15, alin (1), litera ”b”, din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobată prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007, considerăm că sunt îndeplinite prevederile legale, privind influența mai mare de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutiv și în consecință propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, modificarea tarifelor conform solicitării operatorului”.

Proiectul de hotărâre și anexele lui pot fi consultate INTEGRAL mai jos:

Anexa – Raport HCL

Anexa proiect HCL modificare tarife Proserv

ANUNT PROIECT HCL 15.06.2017

HCL modificare tarife Proserv

Anamaria Nedelcoff

anamaria.nedelcoff@gmail.com

nedelcoff has 421 posts and counting.See all posts by nedelcoff

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *