Ședință de Guvern | Ce proiecte de acte normative vor fi incluse pe agenda ședinței

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României

din 20 decembrie 2019

PROIECTE DE LEGI

  1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/LG-3.pdf

PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

  1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/OUGNF-2.pdf

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-26.pdf

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-27.pdf

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/NFHGANEXE-1.pdf

MEMORANDUMURI

  1. MEMORANDUM cu tema: Programele operaţionale/naţionale şi arhitectura instituţională de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/MEMO-4.pdf

  1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea unor soluţii temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele fazate finanţate din fonduri europene, în domeniul deşeurilor, astfel încât eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate să nu fie periclitată, până la finalizarea procedurii competitive

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/MEMO-5.pdf

  1. MEMORANDUM cu tema: Rezultatele celei de a 5-a runde de negocieri informale între autorităţile române şi Comisia Europeană privind documentele naţionale de programare a finanţărilor din fonduri europene 2021-2027, 2-4 decembrie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/MEMO-6.pdf

NOTE

  1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Avrig, judeţul Sibiu, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Avrig în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Cpt.Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/NOTA-4.pdf

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.